10 / Вересень, 2019
Асоціація міст України розглянула Типове положення про центр надання соціальних послуг (далі – Центр), надісланий на погодження Міністерством соціальної політики України відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та Регламенту Кабінету Міністрів України, та надала ряд пропозицій:
 
Надати право створювати Центр у кожній територіальній громаді без обмеження
Типовим положенням визначено, що Центр надання соціальних послуг  не утворюється у разі функціонування в адміністративно-територіальній одиниці чи територіальній громаді центру соціальних служб і територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). По-перше така норма обмежує законні повноваження органів місцевого самоврядування. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створення, ліквідація, реорганізація та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад. По-друге, адміністративно-територіальною одиницею є область, район, місто, район у місті, селище, село. З логіки Типового положення випливає, якщо у районі функціонує терцентр, то у новоствореній об'єднаній територіальній громаді заборонено створювати Центр. Це, на думку АМУ, уповільнюватиме процес децентралізації соціальних послуг. По-третє, Типове положення є рекомендованим для використання органам місцевого самоврядування. Тобто, така імперативна норма, як заборона створення, не може взагалі бути предметом регулювання типових положень. Тому, пропонуємо цю норму Типового положення виключити.
 
Надати право Центру брати участь у роботі спостережних комісій
Відповідно до Типового положення Центр забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань.
 
Розширити перелік послуг, які можуть надаватись в Центрі, зокрема послугами дозвілля, оздоровлення та відпочинку, соціального перевезення
Оскільки мета створення Центру – це перехід до надання інтегрованих послуг і об’єднання системи соціального забезпечення «під одним дахом», АМУ пропонує передбачити можливість надання інших послуг, які надаються установами та організаціями сфери соціального захисту населення, зокрема дозвілля, оздоровлення та відпочинок, соціальне перевезення та доповнити перелік структури Центру відповідними підрозділами:
- оздоровлення та відпочинку;
- соціального захисту дітей та сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах;
- реабілітації (в тому числі комплексної) для дітей та осіб з інвалідністю;
- соціального перевезення.
 
Надати право Центру забезпечувати соціальними послугами усі верстви населення, виходячи з потреб громади
Відповідно до Типового положення Центр може створювати структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання соціальних послуг особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. АМУ пропонує передбачити права надавати соціальні послуги іншим верствам населення з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у відповідній територіальній громаді.
 
Врегулювати питання надання платних соціальних послуг
АМУ пропонує передбачити в Типовому положенні, що тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Центром в установленому законодавством порядку і затверджуються його директором
 
Врахування пропозицій Асоціації міст України в типовому положенні надасть можливість комплексно організувати систему соціального забезпечення у кожній територіальній громаді

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)