20 / Червень, 2017
20 червня відбулося засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Асоціацію міст України представляв Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.
Серед інших питань порядку денного, розглядалися проекти постанов Кабміну «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», що були розроблені Міністерством інфраструктури. В якості головних цілей ухвалення проектів зазначені «…приведення нормативно-правової бази у відповідність до стандартів ЄС, а також лібералізація та дерегуляція ринку пасажирських автомобільних перевезень».
Асоціація міст України, підтримуючи загалом ідею лібералізації та дерегуляції ринку пасажирських перевезень, висловила до проектів постанов низку зауважень.
Так, пункт 2 проекту постанови «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» не відповідає Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт». Зокрема, розширення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом ухвалення постанови Кабінету Міністрів (а не Закону України) не відповідає закону про місцеве самоврядування в Україні. Крім того, чинним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування  «забезпечують організацію пасажирських перевезень», в той час як проект покладає на ОМС «затвердження порядку перевезень» (а це відноситься до  повноважень профільного Міністерства). Крім того, проект Урядової постанови передбачає автоматичне внесення змін до маршруту перевізника, що порушує право органів місцевого самоврядування на організацію пасажирських перевезень, і, водночас, обмежує їхні можливості щодо впливу на перевізника, а отже – самоврядні повноваження ОМС.
Проектом постанови «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» передбачений поділ послуг з перевезення на «комерційні», які перевізник здійснює самостійно з метою отримання прибутку, та «громадські», які замовляє та оплачує «організатор перевезень», тобто, орган місцевого самоврядування.
«Подібний поділ недоцільним. Комерційно невигідні маршрути не можна буде передати перевізнику «в навантаження» до комерційно успішних, а отже, такі перевезення потребуватимуть додаткового фінансування з місцевих бюджетів», – зазначив Олександр Слобожан. При цьому, критерій «комерційності» проектом постанови не визначено, а отже, термін має оціночний характер, генерує додаткові корупційні ризики, і може бути підставою для оскарження рішень органів місцевого самоврядування (або комісії) в суді. «Всупереч регламенту Кабміну, обидва проекти постанов не були погоджені із асоціаціями місцевого самоврядування», – наголосив Виконавчий директор АМУ.
Зважаючи на численні зауваження, зокрема, з боку АМУ, Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мінюсту, проекти постанов були зняті з розгляду Комітету для подальшого доопрацювання з врахуванням інтересів органів  місцевого самоврядування під час здійснення ними повноважень у сфері організації пасажирських перевезень.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)