20 / Вересень, 2016

 

На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (реєстр. № 2966-д від 19.02.2016, друге читання), який містить норми щодо надання Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повноважень з встановлення тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів. Асоціація міст України категорично не підтримує запропоновану редакцію проекту Закону, обґрунтовуючи свою позицію зокрема наступним:

  1. Підпункт 6 пункту "а" частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” покладає на органи місцевого самоврядування повноваження щодо вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів. Враховуючи те, що саме органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за вирішення усього комплексу проблем у сфері поводження з побутовими відходами, є логічним і послідовним надання їм такого економічного важеля цього процесу, як повноваження з встановлення тарифу на перероблення побутових відходів, при цьому у них повинно бути обов’язково залишене повноваження із встановлення тарифу на захоронення побутових відходів.
  2. Практика встановлення тарифів суб’єктам природних монополій демонструє, що регулятор не зацікавлений у вирішенні проблем галузі житлово-комунального господарства. Так наприклад ситуація з встановленням тарифів підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення показала, що регулятор ніяким чином не сприяє вирішенню проблем цих галузей, а захищає виключно інтереси постачальників енергоресурсів. Таким чином делегування повноважень з встановлення тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів національному регулятору ніяким чином не сприятиме вирішення проблемних питань цієї галузі.
  3. Аналіз досвіду європейських країн (наприклад Польщі) показує, що повноваження з встановлення тарифів на комплекс послуг поводження з побутовими відходами, у тому числі і щодо їх перероблення та захоронення, покладені на органи місцевого самоврядування. Зосередження таких повноважень у національного регулятора суперечить ст. ст. 3 та 4 Європейської хартії місцевого самоврядування.
  4. Однією з головних проблем у галузі поводження з побутовими відходами є подальша експлуатація або створення нових полігонів для захоронення побутових відходів. Комплексне вирішення цієї проблеми передбачає вирішення питання виділення земельної ділянки для таких полігонів, пошуків інвесторів для будівництва об’єктів з сортування або переробки побутових відходів, забезпечення наповнення таких полігонів. Орган місцевого самоврядування, який буде встановлювати тарифи на послуги, пов’язані з переробленням та захороненням сміття, має можливість використовувати цей інструмент при комплексному вирішенні проблеми полігонів. У той же час, передача таких повноважень НКРЕКП не дасть можливість застосувати системний підхід. Надання повноважень зі встановлення тарифів національному регулятору, за наявності потенційної корупційної складової, дасть можливість створювати монополістів на ринку перероблення та захоронення побутових відходів. А у разі розосередження таких повноважень в органах місцевого самоврядування, така можливість відсутня навіть потенційно.
  5. Надання НКРЕКП повноважень щодо встановлення тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів суперечить взятому державою курсу на децентралізацію.

Враховуючи вищезазначене, Асоціація міст України звернулася до голів депутатських фракцій та груп Верховної Ради України з проханням не допустити прийняття проекту Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (реєстр. № 2966-д від 19.02.2016) в редакції, яка передбачає надання НКРЕКП повноважень з встановлення тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів.

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)