02 / Березень, 2021
На розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування знаходиться проєкт Закону «Про зелені насадження міст та інших населених пунктів» №4250 від 22.10.2020, спрямований на удосконалення відносин у галузі охорони, утримання та відтворення зелених насаджень у населених пунктах України.
Асоціація міст України проаналізувала законопроєкт та зауважує, що ухвалення окремого Закону України, спрямованого виключно на збереження та відтворення зелених насаджень у населених пунктах, є недоцільним. Адже зелені насадження відповідно до ст.21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» є лише одним з елементів об’єктів благоустрою. Саме тому до врегулювання відносин, пов’язаних з охороною, утриманням та збереженням таких насаджень, повинен бути застосований системний підхід. У разі ж окремого регулювання правовідносин щодо одного елемента, потрібно буде окремими законами врегульовувати і правовідносини щодо інших елементів об’єктів благоустрою. За таких умов системність правового регулювання відносин у сфері благоустрою населених пунктів буде порушена. На думку АМУ, більш оптимальним шляхом удосконалення захисту зелених насаджень у населених пунктах є внесення необхідних змін до Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про регулювання містобудівної діяльності».
Окрім того, АМУ висловлює до законопроєкту низку зауваження та пропозиції:
Частини 7 та 10 ст.8 законопроєкту передбачають наявність такого органу місцевого самоврядування як виконавчий комітет районної ради. При цьому стаття 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає можливість створення виконавчих органів виключно в сільських, селищних та міських радах. З огляду на зазначене законопроєкт потребує доопрацювання у цій частині.
В частині 7 ст.6 та підпункті «г» пункту 2 частини 2 Розділу VIIІ  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ законопроєкту мітиться термін «сільські поселення». Зважаючи на те, що в законодавстві України відсутнє визначення такого терміну, законопроєкт потребує доопрацювання.
Частина 6 ст.14 Законопроєкту містить термін «державні адміністрації міст та інших населених пунктів». При цьому, система органів державної виконавчої влади, зокрема місцевих державних адміністрацій, передбачає створення державних адміністрацій лише у містах Києві та Севастополі. З урахуванням зазначеного законопроєкт у цій частині необхідно доопрацювати.
Пункт 7 частини 4 ст.12 Законопроєкту передбачає, що підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ордеру на видалення дерев, кущів, газонів і квітників є відсутність даних щодо проведення громадських слухань стосовно видалення зелених насаджень. Вважаємо, що застосування процедури проведення громадських слухань щодо всіх випадків видалення зелених насаджень є надмірним. Зокрема, така процедура є надмірною та недоцільною у випадках видалення окремих дерев, кущів, газонів або квітників. На думку АМУ, необхідно доопрацювати законопроєкт в частині проведення громадських слухань.
Законопроєкт містить також ряд інших норм, які потрібно доопрацювати та/або узгодити з діючими Законами України.
З огляду на зазначені зауваження Асоціація міст України не підтримує ухвалення законопроєкту №4250.
 
 
 
 
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)