21 / Жовтень, 2021
На розгляді парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування знаходиться Проєкт Закону України «Про державний екологічний контроль» № 3091 від 19.02.2021.
Законопроєкт №3091, зокрема, визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного екологічного контролю (ДЕК), повноваження органів ДЕК, а також встановлює відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Пропонується врегулювати діяльність органів ДЕК, спрямовану на спостереження за станом довкілля, перевірку дотримання органами публічної влади, юридичними й фізичними особами вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, та притягнення винних осіб до відповідальності.
Законопроєкт №3091запроваджує:
- поняття "державний екологічний контроль", об’єднує контролюючі функції усіх діючих на сьогодні державних органів у сфері охорони довкілля та його компонентів в один орган ДЕК, що діє на центральному та регіональному рівнях;
- поняття інтегрована автоматизована система «Екологічний інспектор» - єдина автоматизована система збирання, накопичення та ситематизації інформації про заходи ДЕК, призначена для забезпечення прозорості заходів екологічного контролю, узагальнення та оприлюднення інформації про заходи ДЕК, координації роботи його органів, вивчення  ефективності та законності здійснення заходів ДЕК та інше.
Асоціація міст України вважає, що законопроєкт №3091 потребує доопрацювання, оскільки передбачає необґрунтоване звуження повноважень територіальних громад та створених ними виконавчих органів у сфері охорони земель і контролю за використанням природних ресурсів, а також відновлює деякі види «погоджень», що дублюють повноваження і суперечать дерегуляції земельних відносин та децентралізації влади. Відповідний лист АМУ надіслано до профільного парламентського Комітету. 
 
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)