14 / Березень, 2017
На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин знаходиться проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права власників об'єктів нерухомого майна на викуп земельних ділянок державної та комунальної власності» (№ 4804).
Документом, зокрема, пропонується продаж земельних ділянок державної та комунальної власності здійснювати в окремих випадках без згоди власника (за принципом «мовчазної згоди»). Крім цього, передбачається визначити виключні підстави відмови у продажі земельних ділянок державної та комунальної власності.
Статтею 13 Конституції України встановлено, що всі суб’єкти права власності рівні перед законом. Відповідно до частини третьої ст. 319 Цивільного кодексу України усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Асоціація міст України вважає, що цей законопроект містить дискримінаційні умови щодо володіння та розпорядження територіальними громадами комунальним майном порівняно з приватною власністю.
Відповідно до частини першої ст. 319 Цивільного кодексу власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Законопроект обмежує територіальні громади розпоряджатися власним майном, зокрема через зобов’язання його продати при звернені окремих приватних осіб.
Крім цього, частиною першою ст. 627 Цивільного кодексу передбачено, що сторони договору є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Законопроект обмежує права територіальних громад щодо свободи в укладанні договорів купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності через запровадження принципу «мовчазної згоди».
Тому АМУ пропонує Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин прийняти рішення щодо відхилення законопроекту № 4804.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)