21 / Листопад, 2019
13 листопада 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув проєкт Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (№2280 від 17.10.2019р.) та рекомендував його Верховній Раді України прийняти за основу.
Асоціація міст України проаналізувала норми проєкту та надіслала пропозиції Комітету.
Проєктом Закону пропонується запровадження можливості складання схем просторового планування території громади як інструменту комплексного управління у галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямів її збалансованого розвитку. Зокрема:
  • встановлення меж громад;
  • комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою;
  • унормування питань, пов’язаних із затвердженням документації для комплексного просторового планування територій громад ;
  • нормування формування електронної картографічної основи для планування території;
  • забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.
Органи місцевого самоврядування підтримують спрощення та удосконалення процедур просторового розвитку територій, але АМУ звертає увагу на таке.
Щодо регулювання питань містобудування нормами Земельного кодексу України
Відповідно до частини 3 статті 2 Земельного кодексу України об'єктами земельних відносин є земельні ділянки та права на них, а не «території», про визначення статусу яких йдеться у частині запропонованих у проєкті змін до даного кодексу. Так само не може бути предметом Земельного кодексу України регулювання відносин у сфері містобудування (зокрема, просторового розвитку громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, комплексних планів просторового розвитку громад тощо).
Окрім того, у проєкті передбачено, що цільове призначення земельної ділянки визначається власником земельної ділянки самостійно в межах відповідного виду функціонального призначення території, визначеного затвердженим «комплексним планом просторового розвитку громади», а у разі його відсутності - планом зонування території або детальним планом території. Але це суперечить Земельному кодексу України, за яким цільове призначення земельної ділянки визначається в межах категорій земель, а не в межах функціонального призначення території.
 Асоціація міст України вважає, що це питання потребує доопрацювання.
Щодо отримання публічних повідомлень від громадян та здійснення контролю через інтерфейсні засоби зв’язку
Згідно з новою редакцією статті 118 Земельного кодексу України «громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності … за допомогою інтерфейсних засобів Публічної кадастрової карти:
  • подають до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування … публічне повідомлення щодо намірів розроблення проєкту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності, у якій зазначають цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;
  • відображають орієнтовне місце розташування відповідної земельної ділянки на Публічній кадастровій карті».
В той же час, Проєкт Закону не передбачає механізму автоматичного оповіщення органів місцевого самоврядування про публічні повідомлення громадян, які зацікавлені в одержанні земельних ділянок та процедури отримання для розгляду таких електронних звернень громадян.
АМУ пропонує допрацювати систему розгляду органами місцевого самоврядування таких публічних повідомлень.
 
Асоціація міст України вітає врахування інтересів місцевого самоврядування  у проєкті Закону та передбачення забезпечення проведення за державні кошти таких важливих робіт, як «актуалізація картографо-геодезичної основи» і «перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму».

 

Лист АМУ (завантажити).
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)