06 / Вересень, 2017

Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради України з питань бюджету розглядались законопроекти, що стосуються впровадження медичної реформи. Так, до порядку денного були включені законопроекти за реєстр.№№6604 та 6604-1.
Проект Закону №6604 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів» пропонує змінити підхід фінансування галузі охорони здоров’я. Так, замість наявної мережі закладів охорони здоров’я незалежно від кількості та якості фактично наданих ними пацієнтам послуг пропонується фінансувати надання медичних послуг та отримання лікарських засобів конкретним особам у разі хвороби, а не на підтримку існування мед.закладів. Ініціатором законопроекту виступило Міністерство охорони здоров’я.
Змінами до статей 41 (Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України), 71 (Бюджет розвитку місцевих бюджетів), 77 (Затвердження місцевих бюджетів), 87 (Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України), 89 (Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад), 90 (Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів), 97 (Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам), 103-4 (Медична субвенція), 108 (Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів) та Прикінцевих та перехідних положень пропонується розширити спектр видатків, які можуть фінансуватися з Державного бюджету України, включивши до нього нову програму фінансування послуг первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, державні програми громадського здоров’я та заходи з подолання загроз та наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть мати негативний вплив на здоров’я населення (епідемії, спалахи інфекційних хвороб тощо). Водночас,  визначено роль бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад у наданні медичної допомоги, яка згідно з Концепцією реформи полягатиме не у фінансуванні послуг, а в розвитку й підтримці відповідних медичних закладів (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оновлення матеріально-технічної бази, капітальний ремонт, реконструкція та інші), а також у фінансуванні місцевих програм громадського здоров’я, за обласними бюджетами буде фінансування регіональних програм та відповідне утримання мед.закладів.
Крім того, законопроектом передбачається протягом 2018-2019 років за рішенням Кабінету Міністрів України дозволити фінансове забезпечення окремих видів медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних із наданням вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної та санаторно-реабілітаційної медичної допомоги, а також окремих державних програм медичної допомоги та громадського здоров’я шляхом надання медичної субвенції з Державного бюджету України.
Разом з тим, в пояснювальній записці зазначено, що Для послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги запровадження нової моделі фінансування розпочнеться поступово, починаючи з 1 січня 2018 року. Зокрема, з 1 січня 2018 року планується перехід на прямі фінансові стосунки між закладами охорони здоров’я та єдиним національним замовником з метою підготовки до оплати медичних послуг за пролікований випадок з використанням методу розподілу на діагностично-споріднені групи. При цьому, згодом зазначається, що запровадження нового підходу до розмежування видатків між бюджетами пропонується розпочати з 1 січня 2018 року для первинної медичної допомоги, і з 1 січня 2020 року – для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  медичної допомоги, що є незрозумілим стосовно фінансування вторинної мед. допомоги.

Законопроект 6604-1 зареєстрований  Віктором Пинзеником, який є членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та входить до депутатської фракції Партії «Блок Петра Порошенка». Зазначений законопроект по-суті є альтернативним до урядового (реєстр.№ 6604), але на відміну від урядового законопроекту, даним проектом не передбачено норми щодо спрямування капітальних видатків місцевих бюджетів розвитку на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію комунальних закладів охорони здоров’я, оновлення їх матеріально-технічної бази. Ним пропонується передбачати в місцевих, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних територіальних громад видатки на місцеві програми надання населенню медичних послуг понад державний гарантований пакет для малозабезпечених категорій громадян. Окрім цього, ним передбачається, що за рахунок цих та обласних бюджетів здійснюватиметься й співфінансування оплати медичних послуг в обсязі вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних медичних закладів. Крім того, законопроектом № 6604-1 пропонується до 1 січня 2020 р. направляти видатки з місцевих, районних, обласних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Нагадаємо, раніше 8 червня у Верховній Раді України розглядалися урядові законопроекти «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстраційний № 6329). Парламент ухвалив у першому читанні законопроект № 6327 лише з четвертої спроби, однак законопроект № 6329 не набрав необхідної кількості голосів. У зв’язку із цим Кабінет Міністрів України зареєстрував законопроект № 6604. За своєю суттю законопроекти № 6327 та № 6604 тотожні, відмінністю є лише те, що в новому проекті документа виправлено певні граматичні помилки та неточності нумерації пунктів, якими пропонується доповнити Бюджетний кодекс.

За підсумком засідання Комітет врахував пропозицію підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України схвалити законопроект 6604 та рекомендувати Парламенту прийняти його за основу для розгляду в першому читанні із врахуванням пропозицій законопроекту 6604-1

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)