01 / Лютий, 2017
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 31 січня 2017 року розпочало громадське обговорення проекту Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання.
Метою Концепції є визначення шляхів створення і реалізації ефективної політики спрямованої на надійне забезпечення населення та бюджетної сфери послугами з централізованого опалення та постачання гарячої води для створення комфортних умов проживання та праці, забезпечення енергетичної безпеки України та безпеки довкілля.
Окрім того, Концепція розроблялася також з метою створення умов та стимулювання залучення інвестицій у галузь, покращення фінансового стану підприємств ТКЕ, запровадження прозорої ефективної системи надання субсидій та встановлення прямих відносин між постачальником та споживачем.
Автори концепції констатують той факт, що у системі теплозабезпечення країни накопичилося ряд проблем, зокрема:
- недосконалий порядок тарифоутворення у сфері теплопостачання;
- недосконала система розрахунків між суб’єктами на ринку теплової енергії;
- недосконала система надання субсидії.
Вирішити в першу чергу ці проблеми, а у перспективі створити і реалізувати ефективну політику, спрямовану на забезпечення  споживачів послугами теплопостачання та постачання гарячої води, забезпечити енергетичну безпеку України та стабільність роботи галузі, покращити фінансовий стан підприємств ТКЕ, запровадити прозору та ефективну системи надання субсидій, встановити прямі відносини між постачальником та споживачем – такі завдання ставить перед собою Концепція.
Необхідно зауважити, що реалізація Концепції передбачена на період до 2035 року , а складається вона з трьох основних етапів.
На першому етапі (2017 - 2018 роки) передбачається виконати ряд заходів, направлених на покращення прозорості та ефективності взаємовідносин у сфері теплопостачання, стабілізацію економічного стану та поліпшення умов для модернізації технічної бази підприємств КТЕ, та визначити шляхи подальшого розвитку систем теплопостачання.
На другому етапі (2019 - 2025 роки) передбачається забезпечення інвестиційного та інноваційного розвитку підприємств ТКЕ, за умови одночасної термомодернізації будівель (40-50 % від загальної кількості будівель) та реконструкції і модернізації систем теплопостачання. За рахунок цих та інших заходів, планується досягнення рівня споживання теплової енергії у будівлях 60-80 кВт/м2/рік, при цьому в загальний баланс систем теплопостачання наповнюється на 30 % за рахунок альтернативних джерел енергії. Розвивається конкурентне середовище, ТКЕ працюють виключно у ринкових умовах.
На третьому етапі (2026 - 2035 роки) передбачається 100% завершення термомодернізації будівель та реконструкції і модернізації систем теплопостачання, середній рівень споживання теплової енергії в будівлях досягає показників 20 - 60 кВт/м2/рік, при цьому частка використання альтернативних джерел енергії в загальному балансі систем теплопостачання досягає 40 %.
Концепція передбачає, що очікувані результати досягаються за допомогою:
- нормативно-правового забезпечення;
- зміни управління системою теплопостачання та інвестиційної політики;
- технічного оновлення систем теплопостачання;
- тарифоутворення у сфері теплопостачання.
Передбачається також, що фінансування заходів направлених на реалізацію Концепції здійснюватися за рахунок не заборонених законодавством, джерел. Так, на думку розробників проекту, дієвими засобами залучення коштів для реконструкції, модернізації та будівництва підприємств є державно-приватне партнерство. Передбачається також активна співпраця з міжнародними організаціями для залучення коштів у вигляді кредитів та грантів на основі позитивного досвіду співпраці з Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, НЕФКО та іншими організаціями.
Разом з Концепцією, Мінрегіоном оприлюднено також і презентаційні матеріали щодо реформування сектору централізованого теплопостачання та підходів до регулювання тарифів на централізоване опалення.
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)