23 / Лютий, 2022
Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000р. №1550-ІІІ «Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. 
В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються: 
1) обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану відповідно до статті 4 цього Закону;
2) межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;
3) час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться;
4) перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
5) органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їх додаткових повноважень;
6) інші питання, що випливають із цього Закону. 
В умовах надзвичайного стану органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом.(ст. 9 № 1550-ІІІ)
У період надзвичайного стану не можуть бути відповідно припинені чи обмежені повноваження, зокрема, органів місцевого самоврядування (ст. 11 Закону № 1550-ІІІ). 
В умовах надзвичайного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
зміна виборчих законів;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
обмеження прав і повноважень народних депутатів України.
На період дії надзвичайного стану продовжується, у разі закінчення, строк повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України.
 
! ВАЖЛИВО: діяльність органів місцевого самоврядування із здійснення певних заходів в умовах надзвичайного стану здійснюється у координації з військовим командуванням. 
 
УКАЗ Президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" № 63/2022 від 23 лютого 2022 року
Верховна Рада України схвалила Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" (законопроєкт №7108 від 23.02.2022) 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)