29 / Березень, 2021
До Асоціації міст України часто звертаються органи місцевого самоврядування щодо виплати громадянам заборгованості районних бюджетів ліквідованих районів, зокрема, виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду. АМУ зазначає, що згідно з частиною сьомою статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» та Урядовою постановою №859 компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги призначається і виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчими органами міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
 
Відповідно до підпункту «а» пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в редакції, яка діяла до 01.01.2021 року, виплата компенсації, здійснювалася з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад. Тобто, до 01.01.2021 компенсація виплачувалася з бюджету того рівня, на якому працює орган, який призначив компенсацію (сільський, селищний, міський або районний). З 01.01.2021 відповідно до статті 89 Бюджетного Кодексу України та пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України №1009 виконавчі органи усіх сільських, селищних, міських рад набули повноважень призначати і виплачувати компенсацію з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад.
 
Щодо виплати заборгованості бюджетів районних рад ліквідованих районів, то відповідно до підпункту 3 пункту 6-2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких включені до складу новоутвореного району. Тобто, районна рада новоутвореного району є правонаступником, в тому числі, усіх залишків коштів та боргових зобов’язань і вона ж повинна виплатити відповідну заборгованість. АМУ звертає увагу, що норма щодо передачі боргових зобов’язань районних бюджетів бюджетам територіальних громад (відповідно до абзацу шостого підпункту 15 пункту 6-2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») чітко не виписана та не вказує на обов’язковість передачі такої заборгованості, не містить порядку здійснення її розподілу.
На думку АМУ, відсутні законодавчі підстави для перекладання на територіальні громади заборгованості районних бюджетів ліквідованих районів, зокрема, заборгованості з виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду.
Аналітичний центр АМУ
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)