03 / Травень, 2023
 • уточнення права власника земельної ділянки, який володіє нею на праві довірчої власності;
 • запровадження норми, стосовно перевірки максимальної площі набувача земель сільськогосподарського призначення, яка враховується в спільній власності подружжя на земельну ділянку лише того з подружжя (колишнього подружжя), за яким зареєстровано право власності;
 • обмеження щодо здійснення перевірок при набутті у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення за окремими видами цільового призначення (садівництво, особисте селянське господарство);
 • удосконалити правове регулювання реалізації переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

З метою забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки», Закон запроваджує проведення пілотного проекту із визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель з урахуванням міжнародних стандартів оцінки майна для цілей оподаткування.

Задля реалізації цієї ініціативи Законом передбачається обов’язковість зазначення ціни (вартості) земельних ділянок, речових прав на них чи розміру плати за користування земельною ділянкою при наданні інформації про зареєстровані речові права за відповідними цивільно-правовими угодами при здійсненні інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.
Так, пілотний проєкт передбачатиме:
 • вдосконалення взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;
 • побудову математико-статистичної моделі масової оцінки земель;
 • створення автоматизованої системи розрахунку показників масової оцінки земель;
 • розробку пропозицій щодо інфраструктури використання показників масової оцінки земель.
Асоціація міст України звертає увагу органів місцевого самоврядування на основні зміни:
1) Внесено зміни до положень Закону України «Про землеустрій», якими було встановлено заборону на проведення робіт із землеустрою землевпорядними підприємствами у разі, якщо земельні ділянки належать засновнику таких підприємств. А саме: надано дозвіл на проведення комунальними землевпорядними підприємствам землевпорядних робіт на землях комунальної власності при розробленні:
 • проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад;
 • проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
 • технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.
2) Внесено зміни до положень Земельного кодексу України, які надають можливість викупити у територіальних громад та держави земельні ділянки сільськогосподарського призначення особам, які не менше трьох років здійснюють вирощування на цих ділянках садів.
3) У повній мірі відновлено систему оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка існувала до запровадження воєнного стану.
4) Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення діятиме лише на певний строк, а не безстроково.
5) Встановлено, що перехід до довірчого власника земельної ділянки прав та обов’язків власника земельної ділянки за договорами оренди, емфітевзису, суперфіцію, договорами про встановлення земельного сервітуту, здійснюється лише тоді, коли у зв’язку із встановленням довірчої власності право власності на цю земельну ділянку припиняється.
6) Врегульовано питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)