07 / Лютий, 2022

За новою редакцією Закону України "Про державну службу" № 889-VIII від 10.12.2015р. істотно змінилися підходи до визначення категорій і рангів державних службовців. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 не визначено співвідношення рангів державних службовців до рангів посадових осіб місцевого самоврядування. Це означає, що немає підстав для присвоєння посадовій особі місцевого самоврядування рангу, який у цифровому значенні буде однаковим з його рангом державного службовця. Ця проблема має бути усунута у новій редакції Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (законопроект № 6504), яка передбачатиме однакові з державною службою підходи до рангів та категорій, а також порядок переходу від попередніх рангів на нові. Крім того, законопроєкт передбачатиме порядок врахування наявних, більш високих рангів за Законом України "Про державну службу" № 889-VIII (2015р.).

Оскільки категорії і ранги посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців не є співставними, а співвідношення рангів не встановлено, то необхідно застосовувати загальний порядок присвоєння рангів, визначений Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III для осіб, які вперше приймаються на службу. Єдиним випадком, коли ранг державного службовця об'єктивно може бути врахований, - це наявність у нього більш високого рангу, присвоєного за першою-сьомою категоріями відповідно до попереднього Закону України "Про державну службу" N 3723-XII від 16.12.1993р.

Асоціація міст України бере активну участь у роботі над законопроектом № 6504 і відслідковує належне врегулювання співвідношення рангів державних службовців до рангів посадових осіб місцевого самоврядування.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)