25 / Жовтень, 2022
Кабінет Міністрів України постановою від 10.09.2022 № 1044 вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України та встановив нові категорії громадян, які мають право виїзду.
Зокрема, виїжджаити за кордон можуть:
► особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;
► особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;
► особи, які потребують постійного догляду, - у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду.
 
Акт встановлення факту здійснення догляду складається на підставі звернення особи, за якою здійснюється догляд або яка здійснює догляд, до районної держадміністрації або виконавчого органу ради із заявою про здійснення такого догляду. Якщо особа, яка потребує постійного догляду (в т. ч. особа з інвалідністю I чи II групи) є взятою на облік ВПО, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання цієї ВПО. На підставі звернення особи з інвалідністю І чи ІІ групи чи особи, яка здійснює догляд, РДА або ОМС не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після надходження заяви складає акт встановлення факту здійснення догляду в довільній формі. Зазначений акт надсилається заявнику або видається особисто за його бажанням.
 
Для складання акту Асоціація міст України рекомендує органам місцевого самоврядування розглянути можливість:
1. Уповноважити відповідний виконавчий орган на складання акта встановлення факту здійснення догляду.
2. Уповноважити посадових осіб (передбачити в їх посадових інструкціях) на складання відповідного акту.
3. Затвердити положення про складання акта встановлення факту здійснення догляду (не обов’язково).
4. Затвердити зразок акта встановлення факту здійснення догляду (не обов’язково).
Роз'яснення щодо уповноваження відповідного виконавчого органу на складання акта встановлення факту здійснення догляду:
Повноваження відповідного виконавчого органу повинні міститися у Положенні про відповідний виконавчий орган, яке затверджується радою (ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Якщо у чинному положенні передбачено виконання виконавчим органом «інших повноважень відповідно до рішення виконкому/розпорядження голови» (або щось аналогічне), то не потрібно вносити зміни до Положення – для уповноваження виконавчого органу на складання акта у такому випадку достатньо рішення виконкому.
Звертаємо увагу, що відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради. Зазначаємо, що законодавством не передбачено затвердження «Положення про виконавчий комітет ради». Тому, виконком автоматично стає органом, який складає акти встановлення факту здійснення догляду, якщо:
- посадові особи виконкому уповноважені на вищезазначені функції;
- у структурного підрозділу виконкому (за наявності) в положенні передбачені відповідні повноваження.
Рекомендуємо ознайомитися із зразком рішення виконкому «Про визначення уповноважених щодо складання акта встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю I чи II групи та  особами, які потребують постійного догляду», складеного на основі діючого Акта, затвердженого виконкомом Кременчуцької міської ради
 
Роз'яснення щодо затвердження Положення про складання акта встановлення факту здійснення догляду:
Законодавством не передбачено обов’язкове затвердження такого Положення, також не визначено орган, яким воно може бути затверджено. Рекомендуємо користуватися уставленою практикою діяльності конкретного органу місцевого самоврядування та затверджувати Положення відповідно до неї: рішенням ради, виконкому, наказом керівника виконавчого органу тощо. В Положення можуть бути передбачені окремі норми, зокрема:
  • яким органом проводиться складання акта;
  • кому він складається;
  • на підставі чого він складається;
  • ким він засвідчується;
  • інші окремі норми.
Рекомендуємо ознайомитися із зразком Положення, складеного на основі діючого Положення, затвердженого виконкомом Кременчуцької міської ради.
 
Роз'яснення щодо затвердження зразка акта встановлення факту здійснення догляду:
Законодавством не передбачено обов’язкове затвердження такого акта, також не визначено орган, яким він може бути затверджений. Відповідно до Урядової постанови № 1044 акт складається в довільній формі. Для спрощення роботи, окремі органи місцевого самоврядування затвердили форму такого акту.
Рекомендуємо ознайомитися із зразком Акта, складеного на основі діючого Акта, затвердженого виконкомом Кременчуцької міської ради.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)