08 / Грудень, 2021
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року №926 затверджено «Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та передбачено, що планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.
Пунктом 2 частини 43 Порядку передбачено, що на основному етапі робіт з розробки комплексних планів замовники (громади) мають надати розробнику матеріали картографічної основи у цифровій формі в державній геодезичній системі координат УСК-2000, складеної відповідно до вимог законодавства, на всю територію громади масштабом 1:10000.
На сьогодні громади змушені витрачати десятки тисяч гривень з місцевих бюджетів для створення і оновлення картографічного фонду своїх територій.
Асоціація міст України звертає увагу на таке.
⇒ Згідно з наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру №332 від 12.12.2016 р. функції з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України покладено на Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», яке отримує щорічно ряд картографічних матеріалів.
⇒ Відповідно до пункту 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. №1344 «Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України» - топографо-геодезичні, картографічні та інші матеріали Держкартгеофонду є об’єктами державної власності і надаються у користування органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування без права використання в комерційних цілях – безоплатно, крім витрат на послуги та пересилку.
Асоціація міст України звернулася до Держгеокадастру з проханням визначити для органів місцевого самоврядування алгоритм доступу до отримання цифрових та електронних топографічних карт масштабом 1:10 000 для розроблення комплексних планів просторового розвитку території громад та запровадження єдиної цифрової топографічної основи на рівні територіальної громади. Такий алгоритм дозволить громадам зекномити кошти, отримавши частину етапу розробки комплексних планів  безкоштовно.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)