03 / Червень, 2020
3 червня Уряд схвалив постанову «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України». 
Основні зміни нормативного документу вносяться до:
1.Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабміну від 01.08.2011 р. №835 та Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого Розпорядженням Кабміну від 16.05.2014 р. №523:
  • скасовується адміністративна послуга «Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями». 
2. Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабміну від 17.10.2012 р. №1051:
  • термін реєстрації земельної ділянки зменшено з 14 до 7 робочих днів;
  • впроваджується пілотний проект із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок;
  • удосконалюється механізм виправлення помилок у відомостях бази ДЗК, зокрема, шляхом надання повноважень сертифікованим інженерам-землевпорядникам щодо виправлення помилок у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилок, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 01.01.2013 року.
3. Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої постановою Кабміну від 12.07.2006 р. №974:
  • приведена у відповідність у до вимог чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг щодо можливості здійснювати замовлення, проведення та одержання результатів державної експертизи землевпорядної документації в електронній формі;
  • приведена у відповідність з нормами чинного законодавства Типова форма висновку експертизи.
Асоціація міст України підтримала зазначену постанову Кабміну. Адже її мета полягає у доступності до всіх адміністративних послуг Держгеокадастру, усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій його територіальних органів під час здійснення державної реєстрації земельних ділянок, проведення державної експертизи землевпорядної документації та виправленню помилок у відомостях ДЗК.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)