20 / Квітень, 2022
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України наказом №167 від 04.04.2022 затвердило Методику визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану.
Методика визначає такі терміни:
  • забруднення ґрунтів — накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості;
  • засмічення земель — наявність на земельній ділянці сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин без відповідних дозволів.
Методика стосується усіх земель України, незалежно від їх категорій та форм власності. У документі прописано порядок визначення шкоди та її обчислення.
Усі матеріали, які використовуються для проведення розрахунку, формуються в окрему справу, яку зберігає уповноважений орган, що здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Основою розрахунків розміру шкоди від забруднення ґрунтів є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, ґрунти якої зазнали забруднення.
За нормами прийнятого наказу, орган місцевого самоврядування має право звернутися до органу, що здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та отримати копії розрахунків шкоди і справи, яка формувалась під час виявлення порушень.
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)