24 / Квітень, 2020
18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року №533-ІХ (далі – Закон № 533-IX). Закон №533-IX опубліковано 17 березня 2020 року в газеті «Голос України» №51
2 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» від 30 березня 2020 року №540-IX (далі – Закон №540-IX). Закон №540-IX опубліковано 2 квітня 2020 року в газеті «Голос України» №62.
Законом №533-IX передбачено наступні зміни.
 • Не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.
Період*: з 01 березня по 31 березня 2020 року. *Законом №540-IX скорочено період, визначений Законом № 533-IX з двох місяців (березень квітень 2020 року) до одного – березень 2020 року.
 • Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Період*: з 01 березня по 31 березня 2020 року. *Законом №540-IX скорочено період, визначений Законом №533-IX з двох місяців (березень квітень 2020 року) до одного – березень 2020 року.
За розрахунками Мінфіну втрати місцевих бюджетів у зв’язку з прийняттям Закону №533-ІХ (із змінами внесеними Законом №540-ІХ) становлять 4,1 млрд грн, в тому числі з плати за землю – 2,7 млрд грн, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти нежитлової нерухомості) – 0,4 млрд грн та єдиного податку – 1,0 млрд гривень.
 • За порушення податкового законодавства штрафні санкції не застосовуються.
Період: стосується порушень вчинених з 01 березня по 31 травня 2020 року.
Протягом періоду з 01 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.
Крім санкцій за: порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії; відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу; порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних підставах; порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.
 • Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок
Період: з 18 березня по 31 травня 2020 року.
На період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею102 ПКУ.
Крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ.
Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіку проведення планових документальних перевірок мали розпочатися у період з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинності Законом №533-IX не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 березня 2020 року.
Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом. 
 • Річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена статтею 179 ПКУ, подається до 01 липня 2020 року
Крім випадків передбачених розділу IV ПКУ, коли така Декларація може бути подана пізніше цього строку. Фізична особа зобов’язана самостійно до 01 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею Декларації за 2019 рік.
Законом №540-IX передбачено наступні зміни.
 • Розширено перелік витрат, які можна включати для отримання податкової знижки
1) доповнено підрозділ 1 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ пунктом 11. Положеннями цього нового пункту передбачено, що за результатами 2020 року, платники податку на доходи фізичних осіб при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень статті 166 ПКУ зможуть включити до такої знижки (у повному обсязі без урахування обмежень, визначених підпунктом 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 ПКУ):
суму грошових коштів, або вартість: лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим; дезінфекційних засобів антисептиків;
медичного обладнання; засобів індивідуального захисту;
медичних виробів для скринінгу хворих; розхідних матеріалів для надання медичної допомоги; медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо);
засобів особистої гігієни; продуктів харчування; товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
2) якщо зазначені вище кошти, обладнання, товари, матеріали добровільно перераховані (передані) протягом карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку встановленому законом на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) наступним суб’єктам (одному або декільком):
громадським об’єднанням; благодійним організаціям; центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфер охорони здоров’я – Міністерству охорони здоров'я України; іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (Державному підприємству «Медичні закупівлі України»); закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності; структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Зазначеною податковою знижкою фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб зможуть скористатися за результатами звітного 2020 податкового року. Для цього у 2021 році потрібно буде подати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкової декларації) за 2020 рік у терміни, визначені ПКУ.
 • Збільшено граничний обсяг доходу, що дозволяє сплачувати єдиний податок:
  І група – з 300 тис. грн до 1 млн грн;
  ІІ група – з 1,5 млн грн до 5 млн грн;
  ІІІ група – з 5 млн грн до 7 млн грн.
Відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 ПКУ платники єдиного податку мають право за власним бажанням змінити групу платника єдиного податку (у зв’язку з збільшенням граничних обсягів доходу), але лише з ІІІ кварталу 2020 року за умови дотримання інших вимог глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ. Відповідна заява має бути подана в один з способів, визначений підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 ПКУ, не пізніше 15 червня 2020 року. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника ПДВ у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним першої або другої групи. 
Органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку. До рішень органів місцевого самоврядування про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення ставок єдиного податку щодо зменшення ставок цього податку вимоги щодо реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» можуть не застосовуватися.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)