03 / Квітень, 2020

За даними Казначейства України за січень-лютий 2020 року до місцевих* бюджетів надійшло 77 023,4 млн грн, в т.ч.: податкових надходжень – 45 573,6 млн грн, неподаткових надходжень – 3 401,5 млн грн, доходів від операцій з капіталом – 339,7 млн грн. Власних доходів місцевих бюджетів за січень-лютий 2020 року надійшло 49 497,3 млн грн, що у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року на 12,1% більше (+5 356,4 млн грн), таке зростання в основному обумовлено збільшення податкових надходжень. До місцевих бюджетів з державного бюджету за січень-лютий 2020 року перераховано міжбюджетних трансфертів в обсязі 27 526,2 млн грн, що на 43,4% менше (-21 109,7 млн грн), ніж у аналогічному періоді 2019 року (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка надходжень місцевих бюджетів за січень-лютий 2020 року у порівнянні із показниками 2019 року

Показники

січень-лютий  2020 року, млн грн

січень-лютий 2019 року, млн грн

Приріст 2020 до 2019

млн грн

%

 Надходження місцевих бюджетів з урахуванням   міжбюджетних трансфертів

77 023,4

92 776,8

-15 753,4

-17,0

 Надходження місцевих бюджетів без   урахування   міжбюджетних трансфертів

49 497,3

44 140,9

+5 356,4

+12,1

 Податкові надходження

45 573,6

40 231,1

+5 342,5

+13,3

 Неподаткові надходження

3 401,5

3 397,7

+3,8

+0,1

 Доходи від операцій з капіталом

339,7

438,6

-98,8

-22,5

 Міжбюджетні трансферти

27 526,2

48 635,9

-21 109,7

-43,4

Джерело: за даними Державної казначейської служби України.
Обсяг надходжень основного бюджетоутворюючого джерела надходжень місцевих бюджетів – податку та збору на доходи фізичних осіб – за січень-лютий 2020 року становить 26 410,4 млн грн. У порівнянні із аналогічним періодом 2019 року приріст надходжень становить 3 163,6 млн грн (+13,6%). Податку на прибуток підприємств надійшло 809,2 млн грн, що на 19,0 млн грн менше (-2,3%), ніж у 2019 році. Це попри те, що Урядом у попередньому році посилено заходи щодо надання державної підтримки малого бізнесу в Україні, спрямованої на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій. Обсяг рентної плати та плати за використання інших природніх ресурсів за січень-лютий 2020 року становить 883,0 млн грн, що на 270,7 млн грн менше (-23,5%) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року попри підвищення ставок плати (табл.2).

Акцизного податку на пальне за січень-лютий 2020 році до місцевих бюджетів надійшло 898,0 млн грн, у порівнянні із аналогічним періодом попереднього року кошти податку розподілені Урядом у лютому, схваливши відповідну постанову

Нагадаємо Асоціація міст України у бюджетному процесі 2020 року відстояла продовження у 2020 році зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з пального (читати більше тут і тут). Загальний прогнозований обсяг коштів, які отримають місцеві бюджети, складе 7,7 млрд грн.

Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь, тютюн) за січень-лютий 2020 року склали 1 240,4 млн грн, що на 26,1 % (+256,7 млн грн) більше, ніж у 2019 році.

Таблиця 2

Динаміка основних бюджетоутворюючих джерел надходжень місцевих бюджетів

Показники

січень-лютий 2020 року, млн грн

січень-лютий 2019 року, млн грн

Приріст 2020 до 2019

млн грн

%

 1. Податок та збір на доходи фізичних осіб

26 410,4

23 246,8

3 163,6

13,6

 2. Податок на прибуток підприємства

809,2

828,2

-19,0

-2,3

 3. Рентна плата та плати за використання   інших природніх ресурсів

883,0

1 153,7

-270,7

-23,5

 4. Частина акцизного податку з виробленого   в Україні пального та частини акцизного   податку з ввезеного на митну територію   України пального

898,0

0,0

898,0

 5. Акцизний податок з реалізації суб’єктами   господарювання роздрібної торгівлі   підакцизних   товарів (алкоголь, тютюн)

1 240,4

983,7

256,7

26,1

 6. Місцеві податки і збори, в т.ч.:

14 868,1

13 424,6

1 443,5

10,8

 6.1. Податок на майно, в т.ч.:
 - податок на нерухоме майно, відмінне від   земельної ділянки
 - плата за землю
 - транспортний податок

6 065,6
973,9
5 043,0
48,7

5 585,9
740,7
4 792,9
52,2

479,7
233,2
250,1
-3,5

8,6
31,5
5,2
-6,7

 6.2. Єдиний податок

8 745,6

7 800,6

945,0

12,1

 6.3. Збір за місця для паркування   транспортних   засобів

17,0

18,9

-1,9

-10,1

 6.4. Туристичний збір

39,8

19,2

20,6

107,3

 7. Інші податки і збори

464,4

594,3

-129,9

-21,9

 7.1 Екологічний податок

464,1

594,2

-130,1

-21,9

Джерело: за даними Державної казначейської служби України.
Зберігається тенденція зростання ролі місцевих податків та зборів у наповненні місцевих бюджетів: за січень-лютий 2020 року від оподаткування місцевими податками та зборами надійшло 6 065,6 млн грн, що 8,6% (+479,7 млн грн). Спостерігається приріст надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (+233,2 млн грн або +31,4%), єдиного податку (приріст +945,0 млн грн або +12,1%), плати за землю (приріст +250,1 млн грн або +5,2%). Зростання обсягів податків на майно є наслідком зусиль місцевої влади з інвентаризації території та активів.

За січень-лютий 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 39,8 млн грн туристичного податку, що на 107,3% більше у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року. Така позитивна динаміка стала наслідком оновлення наприкінці 2018 року системи оподаткування туристичного збору. Екологічного податку за січень-лютий 2020 року надійшло 464,1 млн грн, що на 130,1 млн грн або 21,9% менше, ніж у 2019 році.

* Примітка. Місцеві бюджети – обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування (бюджети сіл, селищ, міст); тут без показників тимчасово окупованих територій. 

Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)