18 / Лютий, 2021
Державний бюджет на 2021 рік був затверджений ще у грудні 2020 року, проте Національна служба здоров’я України продовжує піднімати питання перекладання відповідальності за фінансування делегованих повноважень. Наразі НСЗУ порушила вирішення цього питання перед Радою національної безпеки і оборони України.
РНБО звернулася до Асоціації міст України з проханням опрацювати відповідний лист та пропозиції НСЗУ.
АМУ вбачає  у таких зверненнях НСЗУ намагання перекласти відповідальність за недостатнє фінансування Програми медичних гарантій на органи місцевого самоврядування.
Перш за все НСЗУ пропонує внести зміни до ст. 51 Бюджетного кодексу України щодо фінансування профілактичних медичних оглядів та щодо доповнення ст. 89 новим пунктом «є» про проведення медичних оглядів призовників, працівників бюджетної сфери.
АМУ вважає, що обов'язкові медичні огляди мають бути складовою Програми медичних гарантій, оскільки це вторинна амбулаторна (спеціалізована) медична допомога.
Також НСЗУ надає пропозиції до ст. 89 Бюджетного кодексу щодо видатків, які здійснюються з бюджетів територіальних громад, зокрема на оновлення матеріально-технічної бази, ремонт приміщень та їх оснащення відповідно до державних будівельних норм і табелів матеріально-технічного оснащення, підвищення стимулів), забезпечення стабільного фінансування роботи (у тому числі у випадку припинення чи зменшення оплати за договором про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій) комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, за рахунок коштів бюджетів громад оплачуються комунальні послуги та енергоносії комунальних закладів охорони здоров’я, фінансуються місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я. Водночас НСЗУ пропонує затвердити додаткові видатки з місцевих бюджетів без надання відповідних фінансових компенсаторів.
Слід зазначити, що такі пропозиції ставлять фінансування медицини громад в повну залежність від спроможності місцевих бюджетів і напряму впливають на доступність медичної допомоги. Втім, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування», забезпечення доступності і безоплатності медобслуговування на відповідній території; забезпечення розвитку всіх видів медобслуговування та розвиток і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я відносяться до делегованих повноважень. Також, відповідно до статей 142 та 143 Конституції України, держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету. Наразі ж НСЗУ пропонує перекласти функції держави на органи місцевого самоврядування.
Крім того, АМУ вважає принципово важливим повернути норму, передбачену Законом №2168: обсяг коштів Держбюджету, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет як частка ВВП (у відсотках) у розмірі не менше 5% ВВП України та оплати праці медичних працівників, що є не меншою за 250% середньої заробітної плати (у Законі про Державний бюджет України на 2021 рік ця норма призупинена).
У листі до РНБО Голова АМУ Віталій Кличко звертає увагу, що для реалізації змін в медицині, особливо в умовах пандемії, необхідно:
поетапно впроваджувати зміни усіх видів медичної допомоги з попередніми організаційними заходами та відповідним фінансуванням;
забезпечити розробку необхідної нормативно-правової бази щодо трансформації охорони здоров’я;
поступово покращувати матеріально-технічну базу охорони здоров'я з державного та місцевих бюджетів;
забезпечити навчання медичних працівників для роботи на новому високотехнологічному медичному обладнанні, придбаному в 2020 році;
проводити виважену та правдиву інформаційну політику, забезпечувати якісні комунікації з громадами щодо подальших кроків реформування надання вторинної, третинної, екстреної, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації.
Асоціація міст України переконана, що злагоджена взаємодія між органами державної влади та місцевим самоврядуванням є надзвичайно важливою, а конструктивний діалог і прийняті рішення сприятимуть розвитку медицини на рівні муніципалітетів.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)