20 / Березень, 2020
Асоціація міст України звернулася до Уряду та Міністерства охорони здоров’я щодо проблем, які виникли в органів місцевого самоврядування у зв’язку з укладанням договорів з НСЗУ, зі змінами у фінансовій діяльності медичних закладів і потребують першочергового вирішення.
На сьогодні ситуація в охороні здоров’я ще більш ускладнюється надзвичайною ситуацією, що склалася в країні з поширенням коронавірусу COVID-19.
АМУ стурбована таким станом та передбачає, що ряд медичних закладів не зможе підписати договір з НСЗУ та перейти на нову форму роботи через недостатні фінансові і кадрові ресурси, застарілу або відсутню матеріально-технічну базу, інформаційні системи тощо. Вирішення цих питань потребує значних витрат, які є непосильними для місцевих бюджетів протягом короткого проміжку часу. Значна кількість населення буде позбавлена можливості отримати доступну та якісну медичну допомогу.
Звертаємо увагу, що капітаційна ставка не змінювалися з 2018 року. Так, наприклад, для вікової групи 18-39 років у 2018-2020 роках вона становить 370 грн, не дивлячись на збільшення мінімальної заробітної плати протягом цього періоду. МОЗ України подає розрахунок державних фінансових гарантій на первинну медичну допомогу на 27 млн осіб, які підписали декларацію з лікарем. Населення, яке не підписало декларацію з лікарем з різних причин, зможе отримати тільки невідкладну допомогу, а при плановому зверненні до сімейного лікаря, терапевта або педіатра змушене буде оплачувати послуги. Отже, більш ніж 10 млн осіб не зможе отримати гарантовану Конституцією безоплатну медичну допомогу.
Слід звернути увагу на недостатній рівень фінансування, який не дозволяє медичним закладам забезпечити виконання вимог ПМГ та виконувати делеговані державою повноваження на забезпечення доступності і безоплатності медобслуговування. Закладами охорони здоров'я було обраховано тарифи на затверджені постановою КМУ від 05.02.2020 №65 пакети медичних послуг. Ці тарифи у більшості значно занижені та не покривають реальної собівартості таких послуг. Окремо наголошуємо, що потребує врегулювання та визначення джерел фінансування проведення медичних оглядів дітей, працівників бюджетних сфер, участь лікарів та медсестер у військово-лікарських/призовних комісіях. Завищені вимоги з боку до медичного обладнання та кількості лікарів, необхідних для підписання договору, унеможливлюють його подачу на підписання для надання певних видів послуг.
Також на сьогодні жодним нормативно-правовим актом не визначено відшкодування вартості інсулінів у період з 1 квітня до 1 жовтня 2020 року. Якщо це не буде передбачено, то не зрозуміло, яким чином здійснюватиметься відшкодування вартості інсулінів.
За результатами опитування органів місцевого самоврядування рівень забезпеченості коштами медичної субвенції на І квартал 2020 року становить лише 40% та більшість з них дофінансовує на цю мету кошти в таких самих обсягах та навіть більше, ніж отримали з державного бюджету. У випадку, якщо витрати на відшкодування вартості інсулінів в зазначений період ляжуть на плечі органів місцевого самоврядування, то така ситуація спричинить соціальну напругу. Це великі витрати, особливо для дотаційних бюджетів.
До АМУ звертаються органи місцевого самоврядування з занепокоєнням, що визначені розпорядженням КМУ від 15.01.2020 №23-р опорні заклади охорони здоров’я не зможуть у повному обсязі та своєчасно забезпечити надання доступних та якісних медичних послуг населенню громад.
Крім того, відсутні затверджені відповідним нормативним актом критерії/показники вимог до опорних закладів охорони здоров’я та Порядок і методика формування мережі таких закладів. АМУ стурбована упередженим відбором медичних закладів до числа опорних. Затверджені критерії та оцінка медичного закладу за бальною шкалою дозволять отримати об’єктивні дані стосовно можливості віднесення закладу охорони здоров’я до опорного.
18 березня Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», а Уряд постановою від 11 березня 2020 р. №211 затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні.
В умовах пандемії коронавірусу також необхідно передбачити значно більші ресурси для відшкодування відпусток і лікарняних працівникам бюджетної сфери; на придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників, медичного обладнання – багато хворих потребуватимуть штучної вентиляції легень. Потрібно виконати рекомендацію Президента України про матеріальне заохочення медичних працівників. АМУ звернулася до Міністра охорони здоров’я з проханням затвердити наказом Міністерства Порядок і методику формування мережі опорних закладів охорони здоров’я; критерії/показники вимог до таких закладів та переглянути перелік опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року. Урегулювання цього питання дозволить уникнути нарікань у майбутньому.
АМУ наголошує, органи державної влади мають прислухалися до органів місцевого самоврядування, а не перекладали на них відповідальність. Правильно було б з урахуванням висновків реалізації пілотного проекту у Полтавській області:
  • поетапно впроваджувати реформу вторинної, третинної та інших видів медичної допомоги;
  • попередньо розробити та затвердити необхідну нормативно-правову базу;
  • покращити матеріально-технічну базу;
  • переглянути пакети медичних послуг та вартість таких послуг;
  • затвердити специфікацію надання та умови закупівлі медичних послуг за напрямками;
  • проводити виважену та правдиву інформаційну політику та забезпечувати якісні комунікації з громадами щодо подальших кроків реформування надання вторинної, третинної, екстреної, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації;
  • передбачити збільшення видатків на охорону здоров’я.
Асоіація міст України переконана, що спільними зусиллями органи місцевого самоврядування та Міністерство охорони здоров`я забезпечить право кожного громадянина на безоплатне отримання медичної допомоги у державних та комунальних закладах.
 
 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)