10 / Червень, 2021
Асоціація міст України опрацювала урядовий проєкт постанови «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я», підготовлений Міністерством охорони здоров’я України. Проєкт постанови пропонує затвердити Порядок організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, Типове положення про реабілітаційне відділення, підрозділ та Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Він підготовлений на виконання Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» №1053-IX
За результатами опрацювання АМУ надіслала висновок із зауваженнями до проєкту акта.
Особливої уваги в проєкті постанови заслуговує термін "реабілітація в громаді", встановлений Порядком організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я.
Асоціація міст України зауважує на тому, що:
  • по-перше, частина 1 статті 20 Закону №1053 передбачає, що реабілітація у сфері охорони здоров’я - це комплекс заходів, що здійснюють фахівці з реабілітації, які працюють в реабілітаційних закладах, відділеннях, підрозділах, а також у територіальних громадах, у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди або самостійно, надають реабілітаційну допомогу особі з обмеженнями повсякденного функціонування (або такій, у якої можуть виникнути обмеження повсякденного функціонування) з метою досягнення та підтримання оптимального рівня функціонування та якості життя у її середовищі;
  • по-друге, частина четверта статті 8 Закону №1053 вже визначає реабілітаційну стратегію;
  • по-третє, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280 від 21.05.1997 р. встановлює, що територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр. Тому термін «реабілітація в громаді» - некоректний. Крім того, стаття 17 Закону №1053 вже чітко регламентує повноваження органів місцевого самоврядування в реабілітаційній галузі.

Таким чином, АМУ запропонувала виключити термін «реабілітація у громаді – стратегія в рамках загального розвитку територіальних громад щодо реабілітації, скорочення бідності, вирівнювання можливостей та соціальної інтеграції всіх осіб, що потребують реабілітації, яка забезпечується спільними зусиллями самих осіб, що потребують реабілітації, їх сімей, організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сферах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту тощо» з проєкту акта.
Асоціація міст України вважає, що проєкт постанови потребує доопрацювання та врахування усіх наданих зауважень.

Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)