29 / Квітень, 2020
На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики знаходяться законопроєкти, що передбачають внесення змін щодо основних бюджетоформуючих податків місцевих бюджетів (податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку), а саме:
 
проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо встановлення принципу "4-7" на період карантину для працюючого населення» №3302 від 03.04.2020;
проєкт Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо часткового звільнення від оподаткування доходів працівників на період дії карантину» №3302-1 від 17.04.2020;
проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки осіб, що постраждали внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19) №3311 від 07.04.2020;
проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки осіб, що постраждали внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19)» №3311-1 від 24.04.2020.
Асоціація міст України отримала численні звернення органів місцевого самоврядування щодо зазначених законодавчих ініціатив і повідомляє наступне:
Законопроєктом № 3302 пропонується тимчасово (під час карантину) звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи у вигляді заробітної плати у сумі 4 000 грн, якщо місячна заробітна плата не перевищує 7 000 грн. Асоціація міст України переконана, що реалізація положень Законопроєкту №3302 призведе не лише до прямих втрат місцевих бюджетів, але і спричинить збільшення тіньового сегменту оплати праці, і, як наслідок, до наступних бюджетних втрат. 
Також звертаємо увагу на досить суперечливі та неоднозначні положення фінансово-економічного обґрунтування Законопроєкту №3302, а саме: очевидним є те, що реалізація положень законопроєкту призведе до зменшення доходів місцевих та державного бюджету в результаті впровадження принципу «4-7» і автори, розуміючи це, пропонують такі втрати компенсувати за рахунок:
  • «зменшення витрат на субсидії у зв’язку із збільшенням доходів населення», але водночас автори зазначають, що вивільненні кошти в обсязі 720 грн на місяць на 1 працюючу особу можуть частково або повністю покрити витрати домогосподарств на закупівлю масок, перчаток, фармакологічних препаратів тощо, що не корелюється із динамікою субсидій і по суті збільшення доходів населення не відбувається, адже кошти спрямовуються на нову категорію витрат;
  • «секвестру відповідних бюджетів» – такий варіант є однозначно неприпустимим для органів місцевого самоврядування, оскільки на разі і так відбувається перегляд та зміна структури доходів і видатків місцевих бюджетів з метою переспрямування обмежених фінансових ресурсів на потреби боротьби із COVID-19;
  • «за рахунок стабілізаційного фонду» (відповідно зміни до держбюджету внесених Законом України № 553-IX від 13 квітня 2020 року «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» – Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками) – також такий варіант недієвий, тому що Законом України №553-IX та відповідним порядком передбачено певні напрямки використання коштів такого фонду, а серед них компенсації втрат немає. Більш того зазначено, що додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг (щодо плати за землю та податку на нерухоме майно) не надається.  
  • «фінансової допомоги від міжнародних організацій та інших країн» – такий варіант абстрактний і як інші варіанти не підкріплений реальними фінансовими ресурсами.
Законопроєктом № 3302-1 пропонується тимчасово (з 1 квітня 2020 року на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину) звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи у розмірі мінімальної заробітної плати (4723 грн.), якщо місячна заробітна плата не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати (9446 грн.).
Автори законопроєкту у фінансово-економічному обґрунтуванні зазначають: «зменшення надходжень від скасування податкового навантаження для деяких категорій фізичних осіб із суми мінімальної заробітної плати, буде компенсовано шляхом виведення з тіні доходів громадян, збільшення надходжень з податків від реалізації товарів та послуг, оплачених за рахунок збільшеного доходу населення та за рахунок стабілізаційного фонду».
Зауваження Асоціації міст України щодо Законопроєкту №3302-1 аналогічні, що і до Законопроєкту № 3302.
Законопроєктами №3311 та 3311-1 пропонується: встановити прогресивну шкалу оподаткування податком на доходи фізичних осіб; встановити мінімальний неоподатковуваний дохід у розмірі мінімальної заробітної плати для фізичних осіб із місячним доходом не вище 10 розмірів мінімальної заробітної плати; скасувати військовий збір; звільнити платників єдиного податку першої та другої групи від обов’язку сплати єдиного податку у відповідному звітному (податковому) місяці протягом періоду дії карантину; на період з 1 квітня до 31 грудня 2020 року звільнити від оподаткування доходи фізичних осіб на утриманні яких є малолітні діти, діти-сироти або діти з інвалідністю та ін.
Асоціація міст України категорично не погоджується зі змінами, запропонованими Законопроєктами №3311 та 3311-1, тому що реалізація змін призведе до зменшення доходів бюджетів міст, сіл, селищ і в умовах зростаючого видаткового навантаження (спричиненого в тому числі необхідністю здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) призведе до розбалансування бюджетів. За попередніми розрахунками такі втрати складуть понад 30% загального обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб. Для місцевих бюджетів такі втрати складуть щонайменше 45,4 млрд грн.
Окрім цього звертаємо увагу на те, що авторами фінансово-економічно не обґрунтовано і не підтверджено позитивні наслідки запровадження прогресивної шкали. Переконані, що зменшення податкового навантаження на оподатковувані доходи громадян не забезпечить зменшення обсягів приховування фактично виплаченої зарплати. Адже про це свідчить досвід попередніх років – по суті запропоновані законопроєктами зміни є варіантом системи оподаткування податку на доходи фізичних осіб, що діяла до 2004 року та регламентувалась Декретом Кабміну «Про прибутковий податок з громадян». У 2004 році від диференційованої шкали оподаткування податковим на доходи фізичних осіб відмовились та запровадили єдину фіксовану ставку податку на доходи фізичних осіб на заробітну плату з метою досягнення справедливості в оподаткуванні доходів громадян та, зокрема, виведення з тіні заробітних плат, що виплачуються роботодавцями найманим працівникам. Крім того, майже вдвічі за ініціативи Уряду з 2016 року зменшено розмір ставки єдиного внеску для роботодавців, встановивши її на рівні 22%. Зменшення навантаження на фонд оплати праці повинно було створити умови для виходу зарплати з тіні. Однак досягти очікуваного результату не вдалось.
Запропоновані законодавчі ініціативи не відповідають ряду принципів податкового законодавства України, зокрема таким як: рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації в частині забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної приналежності, фіскальна достатність щодо встановлення податків з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями (через значні та некомпенсовані втрати бюджетів).
Асоціація міст України не підтримує проєкти законів України:
«Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо встановлення принципу "4-7" на період карантину для працюючого населення» №3302 від 03.04.2020;
«Про внесення зміни до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо часткового звільнення від оподаткування доходів працівників на період дії карантину» №3302-1 від 17.04.2020;
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки осіб, що постраждали внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19) №3311 від 07.04.2020;
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки осіб, що постраждали внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19)» №3311-1 від 24.04.2020. 
АМУ спрямувала до Парламентського Комітету лист із проханням врахувати позицію Асоціації міст України і прийняти рішення рекомендувати парламенту відхилити зазначені законопроєкти. 
Аналітичний центр АМУ 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)