05 / Травень, 2020
На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики знаходиться проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування частини заробітної плати найманих працівників в сумі фактичного прожиткового мінімуму на період надзвичайної ситуації чи/та карантину» №3331 від 13.04.2020.
Законопроєктом №3331 пропонується тимчасово, на період дії надзвичайної ситуації та/чи карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, звільнити від оподаткування доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), у сумі фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, в цінах грудня попереднього року.
Асоціація міст України переконана, що реалізація положень Законопроєкту №3331 призведе не лише до прямих втрат місцевих бюджетів, але і спричинить збільшення тіньового сегменту оплати праці і як наслідок до наступних бюджетних втрат.
Запропоновані Законопроєктом №3331 зміни не відповідають принципу податкового законодавства України – принципу фіскальної достатності, відповідно до якого встановлення податків здійснюється з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями (через значні та некомпенсовані втрати бюджетів).
Також звертаємо увагу на досить суперечливі та неоднозначні положення фінансово-економічного обґрунтування Законопроєкту №3331, а саме: запропоновані авторами інструменти компенсації втрат бюджетів є декларативними і не підкріплені чіткими розрахунками та необхідними механізмами реального їх застосування, зокрема, авторами пропонується компенсувати втрати бюджетів за рахунок:
«збільшення надходжень з податків від реалізації товарів та послуг, оплачених за рахунок збільшеного доходу населення» та «зменшення витрат на субсидії у зв’язку із збільшенням доходів населення», але це лише прогнозні припущення і реалізація їх не очевидна, тому що визначається і знаходяться у прямій залежності від економічної поведінки платників податків, яку зрозуміло неможливо чітко передбачити;
«секвестру відповідних бюджетів» – такий варіант є однозначно неприпустимим для органів місцевого самоврядування, оскільки на разі і так відбувається перегляд та зміна структури доходів і видатків місцевих бюджетів з метою переспрямування обмежених фінансових ресурсів на потреби боротьби із COVID-19;
«за рахунок стабілізаційного фонду» (відповідно зміни до держбюджету внесених Законом України №553-IX від 13 квітня 2020 року «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» – Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками) – також такий варіант недієвий, тому що Законом України №553-IX та відповідним порядком передбачено певні напрямки використання коштів такого фонду, а серед них компенсації втрат немає, більш того зазначено, що додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг (зокрема, щодо пільг зі сплати плати за землю та податку на нерухоме майно, передбачених Законом України №533-IX та Законом України №540-IX) не надається.
Асоціація міст України не підтримує проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування частини заробітної плати найманих працівників в сумі фактичного прожиткового мінімуму на період надзвичайної ситуації чи/та карантину» №3331 від 13.04.2020. 
АМУ звернулася до Парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики із проханням врахувати позицію Асоціації міст України і прийняти рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити Законопроєкт №3331
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)