09 / Квітень, 2021
На розгляді у Комітеті з питань бюджету знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб та адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» №5319 від 31.03.2021.
Законопроектом №5319 пропонується:
змінити порядок сплати (перерахування) до бюджетів територіальних громад податку на доходи фізичних осіб, установивши, що фізична особа – платник податку обирає бюджет до якого буде сплачуватися податок (зміни до частини другої статті 64 БКУ);
► зараховувати до бюджетів розвитку місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, які на разі спрямовуються до державного бюджету (зміни до частини першої статті 71 БКУ);
► внести зміни щодо надходжень бюджетів територіальних громад від майна, що перебуває у комунальній власності, шляхом уточнення джерел доходів бюджетів територіальних громад словами «орендна плати за земельні ділянки комунальної власності» (внесення змін до пункту 29 частини першої статті 64 БКУ).
Асоціація міст України не підтримує Законопроект №5319, оскільки:
1. Запропонований Законопроектом №5319 порядок сплати (перерахування) до бюджетів територіальних громад податку на доходи фізичних осіб спричинить появу ряду проблем із адміністрування податку та належним зарахуванням платежів до відповідних бюджетів, адже:
► відповідно до запропонованого авторами законопроекту порядку сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб неможливо однозначно визначити місце проживання фізичної особи – платника податку і отримання нею суспільних послуг у більшій мірі в тій чи іншій територіальній громаді. До прикладу, постає питання як чітко визначити місце проживання фізичної особи – платника податку у випадках, коли особи на вихідних мешкає в одній громаді та має там власне зареєстроване житло, а працює в іншій громад умовно п’ять робочих днів, або декілька днів на тиждень, або кожен день їздить на роботу до іншої громади і там має власне або орендоване житло;
► постає питання як визначити, де фізична особа – платник податку в більшій мірі користується послугами громадського транспорту (в т.ч. і у пільговому порядку), послугами загальноосвітніх закладів чи закладів дошкільної або позашкільної освіти, надання яких не визначається територіальною приналежністю за місцем роботи чи місцем проживання. Відповідно актуалізується питання яким чином справедливо розподілити фінансовий ресурс між бюджетом громади, де проживає фізична особа і громада несе певне інфраструктурне та соціальне навантаження, і бюджетом громади, де працює фізична особа і така громада створила робочі місця і також надає певні суспільні послуги (освіта, охорона здоров’я, послуги транспорту та зв’язку тощо);
► законопроект не врегульовує/не усуває проблеми у здійснені горизонтального вирівнювання податкоспроможності територіальних громад в умовах хаотичної зміни місця сплати (перерахування) податку посеред бюджетного року. В таких умовах система горизонтального вирівнювання не зможе належним чином працювати і однозначно потребуватиме змін та запровадження іншого механізму задля врегулювання дисбалансу у надходженнях податку на доходи фізичних осіб;
► запропонований порядок сплати (перерахування) податку не встановлює контроль, перевірку та відповідальність фізичної особи у визначенні нею місця проживання, а це означає, що такий порядок не убезпечить бюджети громад від розбалансування, адже як свідчить практика на разі відсутній дієвий контроль з боку ДПС за сплатою податку до бюджетів за місцевим здійснення діяльності підрозділами юридичних осіб, тому така ситуація матиме місце і щодо сплати (перерахування) податку за місцевим проживання фізичної особи;
► посилення інтенсивності міграції населення в умовах запропонованого законопроектом порядку ускладнюватиме та зменшуватиме достовірність планування і прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджетів територіальних громад, а отже, і подальшого виконання таких бюджетів;
► запровадження такого порядку сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб потребуватиме від податкового агента додаткових витрат з адміністрування податку та ін.
2. В частині змін щодо зарахування надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі Асоціація міст України не підтримує запропонований Законопроектом № 5319 порядок зарахування таких штрафів.
Асоціація міст України підтримує закріплення зарахування 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі до загального фонду бюджетів територіальних громад (внесення змін до статті 64 БКУ), що запропоноване проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо порядку розподілу надходжень від правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів» від 18.01.2021 №4606. Асоціація міст України спрямувала до Комітету з питань бюджету відповідний експертний висновок щодо підтримки Законопроекту №4606.
3. В частині змін щодо уточнення джерел доходів бюджетів територіальних громад словами «орендна плати за земельні ділянки комунальної власності» зазначаємо наступне. На разі до доходів бюджетів територіальних громад відповідно до норм Податкового кодексу України зараховується надходження від орендної плати за земельні ділянки як комунальної так і державної власності. Уточнення запропоноване Законопроектом №5319 лише земельними ділянками комунальної власності обмежить базу оподаткування бюджетів територіальних громад і спричинить зменшення надходжень до таких бюджетів. Крім цього такі зміни призведуть до колізій між нормами Податкового та Бюджетного кодексів.
Асоціація міст України звернулася до Комітету з питань бюджету при прийнятті рішення щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб та адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» №5319 від 31.03.2021 врахувати позицію АМУ та повернути законопроект на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи. 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)