04 / Жовтень, 2022
Асоціація міст України проаналізувала проєкт Закону України «Про дошкільну освіту» №8030, який знаходяться на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. У законопроєкті пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про дошкільну освіту. Як зазначається у супровідних документах до Законопроєкту, його прийняття дозволить забезпечити рівний та безбар’єрний доступ кожного українця до якісної дошкільної освіти, охопити дошкільною освітою та додатковою увагою держави дітей від самого народження, впровадити ідеї автономії закладу дошкільної освіти та академічної свободи педагога, розвинути заклади дошкільної освіти усіх форм власності та інші суб’єкти освітньої діяльності, підвищити якість надання освітніх послуг.
Аналітичний центр АМУ сформував низку зауважень до законопроєкту.
Щодо закладених у законопроєкті механізмів забезпечення доступності дошкільної освіти
  • до чинників, які впливають на формування мережі закладів освіти, що надають дошкільну освіту, вважаємо за потрібне включити також соціально-економічну та демографічну ситуацію в територіальній громаді;
  • враховуючи те, що відповідно до ч. 3 ст. 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність, зокрема, дошкільної освіти в державних і комунальних закладах освіти, для дотримання зазначених конституційних положень в державних закладах дошкільної освіти необхідно передбачити в Законопроєкті закріплення територій також і для державних закладів дошкільної освіти;
  • виключити із законопроєкту норму щодо придбання (компенсації) освітніх послуг у приватного закладу дошкільної освіти за рахунок засновників комунальних закладів освіти, зважаючи на те, що до проєкту акта не надано належного фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками, а також на те, що норма не є імперативною, і не визначає чітко чи відшкодовуються, чи ні кошти за здобуття дошкільної освіти у разі відсутності місць у наявних закладах освіти;
  • необхідно затвердити державні соціальні стандарти і нормативи дошкільних послуг в описовому та вартісному вигляді.
Щодо обов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку
АМУ вважає за необхідне передбачити відповідну дошкільну субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам та ініціювати зміни до Бюджетного кодексу України.
Щодо дублювання повноважень контролю у сфері дошкільної освіти Центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та місцевими державними адміністраціями
Необхідно усунути дублювання повноважень органів управління у сфері дошкільної освіти.
Щодо введення нового терміну «форми організації освітньої діяльності» з метою впорядкування переліку суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Як зазначено в Пояснювальній записці, цей перелік запроваджується замість чинного переліку типів закладів дошкільної освіти, для того, щоб поширити цю норму не лише на  заклади дошкільної освіти, а й на інших суб’єктів освітньої діяльності. Однак, запропонований  перелік форм організації дошкільної освіти можливо застосувати лише для суб’єктів освітньої діяльності, які надають дошкільну освіту в інституційній формі. Для суб’єктів освіти, які надають дошкільну освіту в індивідуальній формі такий перелік застосувати неможливо. Тобто, запровадження форм замість типів закладів дошкільної освіти не вирішує проблему поширення цієї норми на усі суб’єкти освітньої діяльності.
АМУ вважає недоцільним запроваджувати нове поняття «форми організації освітньої діяльності», потрібно залишити поняття «типи закладів дошкільної освіти».
Щодо запровадження «мобільного дитячого садка»
Однією з нових форм організації освітньої діяльності Законопроєктом пропонується запровадити мобільний дитячий садок – «форма організації освітньої діяльності із застосуванням або на базі пересувного транспортного комплексу для надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дітей на територіях, де відсутні суб’єкти освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти». Однак у Законопроєкті не розкрито особливостей створення, організації роботи, розпорядку дня таких закладів дошкільної освіти, а також порядок зарахування вихованців до них, визначення територіальної доступності, вимоги до кадрового, матеріально-технічного забезпечення.
Щодо запровадження конкурсного відбору на посаду керівника закладу дошкільної освіти
Потребують уточнення вимоги до проведення конкурсу та врахування особливостей місцевого самоврядування у процедурі призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної освіти.
Щодо вживання понять
Потребує уточнення поняття «система дошкільної освіти» та включення до нього органів управління. Також варто уніфікувати терміни на позначення органів управління у сфері дошкільної освіти.
Асоціація міст України у листі до Парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій зазначила, що проєкт Закону України «Про дошкільну освіту» №8030 потребує доопрацювання, враховуючи висловлені зауваження та пропозиції.
Необхідно зазначити, що 29 вересня 2022 року зареєстровано альтернативний законопроєкт «Про дошкільну освіту» № 8030-1. Асоціація міст України ознайомлюється з його текстом та проінформує додатково про висновок щодо нього.
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)