01 / Червень, 2020
18 травня у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (№3485).
Асоціація міст України не підтримує законопроєкт №3485, який через запровадження пропорційної системи виборів практично у всіх громадах несе загрозу тотальної партизації місцевих рад, практично перекладає на місцеві бюджети фінансування місцевих виборів та створює проблеми з організацією виборчого процесу.
Проєкт Закону вносить зміни до Виборчого кодексу України, Закону України «Про Центральну виборчу комісію» та інших, якими передбачається наступне.
Тотальна партизація місцевих рад через:
застосування пропорційної (партійної) системи виборів депутатів у міських громадах з кількістю 15 тис. виборців і більше замість чинної норми у 90 тис. виборців і більше
Фактично, це обмеження права громадян висувати себе як кандидата у депутати зі своїми ідеями і баченням розвитку відповідної громади
встановлення партійної залежності кандидата від політичної програми партії
Таким чином обмежується можливість для кандидата об’єднувати навколо себе і своїх ідей людей, оскільки ідеї буде генерувати партія по вертикалі
Потенційні кандидати змушені обирати партію, адже в іншому випадку не зможуть реалізувати себе на користь громади.
Ризики:
- більший відсоток спотворення результатів волевиявлення громадян через складну систему підрахунку голосів;
- зменшення особистої відповідальності депутата, обраного за списком, оскільки його діяльність має «вписуватися» у політику партії;
 - закладання потенційного внутрішнього конфлікту між депутатами за партійною ознакою, який може стати підставою для недієздатності представницького органу.
 
Суттєве збільшення витрат місцевих бюджетів на організацію та проведення місцевих виборів через:
створення представництв ЦВК (органу державної влади) та покладання  на місцеве самоврядування обов’язку з їх матеріально-технічного забезпечення без компенсації з держбюджету
Вносяться зміни до ст.35 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», ст. 73 Виборчого кодексу України, якими передбачено обов’язок органів місцевого самоврядування забезпечувати представництва ЦВК приміщеннями та обладнанням, необхідним для їх функціонування.
перекладання на місцеві бюджети фінансування виборчих комісій без компенсації витрат з держбюджету
Вносяться зміни до ст.ст. 61, 210 Виборчого кодексу України, якими встановлюється обов’язок органів місцевого самоврядування безкоштовно надавати виборчим комісіям приміщення, транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку та послуги.
Увага! Оскільки фінансування додаткових заходів безпеки щодо запобіганню поширенню інфекційної хвороби під час проведення місцевих виборів держбюджетом не передбачено, то відповідно до загальних норм ЦВК може покласти таке фінансування на місцеві бюджети, а також і фінансування облаштування виборчих дільниць і кабінок для голосування для людей з вадами здоров’я.
Ризики:
- додаткові витрати місцевих бюджетів спричинять недофінансування місцевих соціальних програм через перерозподіл коштів на забезпечення виборів (облаштування, безпека, технічне забезпечення комісій).
 
Зміни в організації процесу місцевих виборів через:
встановлення, що позачергові, проміжні, перші, додаткові вибори призначаються та проводяться лише двічі на рік
Вносяться  відповідні зміни  до ст. 5  Виборчого кодексу України
наділення ЦВК не властивими їй повноваженнями та дублюванням повноважень інших інституцій влади
Вносяться зміни  до ст. 20  Виборчого кодексу України, за якими виборчий процес зупиняється після набрання чинності Указу Президента і додаткового рішення ЦВК з цього приводу не потрібно. Рішення має  стосуватися виключно організації процесу, а не дати припинення процесу.
 передбачення обов’язковості для виконання роз’яснень ЦВК з питань застосування Виборчого кодексу
Вносяться відповідні зміни ст. 205 Виборчого кодексу України, хоча ст.17 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» передбачено, що рішення ЦВК є обов’язковими для використання.
Ризики:
- територіальні громади протягом 8 місяців можуть залишатися без представницького органу, або його діяльність може бути заблокована.
АМУ вважає, що позачергові, проміжні, перші, додаткові вибори мають проводитися постійно та призначатися протягом найкоротшого терміну з дня виникнення підстав для їх проведення.
- розширення підстав для блокування роботи органів місцевого самоврядування та притягнення до відповідальності їх посадових осіб.
Асоціація міст України категорично проти таких законодавчих ініціатив, адже їх реалізація створить інструмент примусової партизації місцевого самоврядування та усього суспільства, що протирічить принципам демократії та практично усуває простих громадян від участі у вирішенні питань розвитку громад, у яких вони проживають. 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)