27 / Березень, 2020
На розгляді у Комітеті з питань бюджету знаходиться проєкт Закону України «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо субвенції на надання державної підтримки молодим фахівцям освітньої і медичної галузей» від 31.01.2020 №2826.
Законопроєктом №2826 пропонується запровадження нової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки молодим фахівцям освітньої і медичної галузей, що здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень у освітній чи медичній галузі та працевлаштовані у медичних і освітніх закладах. Така державна підтримка здійснюватиметься у формі доплат до заробітної плати протягом перших 5 років після працевлаштування у відповідних галузях. Запровадження такої субвенції пропонується передбачити з 1 січня 2021 року.
Асоціація міст України підтримує необхідність впровадження комплексного недискримінаційного підходу для забезпечення підвищення престижності працевлаштування у сфері освіти та охорони здоров’я, як молоді, так і спеціалістів із багаторічним досвідом, з урахуванням навантаженості, кваліфікації тощо. А запропонована Законопроєктом №2826 форма фінансової підтримки фахівців освітньої та медичної галузей не відповідає таким критеріям, адже при незмінених заробітних платах медпрацівників та освітян, які мають стаж роботи більше 5-ти років та вищу кваліфікацію передбачення доплат молодим фахівцям, запропонованих Законопроєктом №2826, спричинить підвищення соціальної напруги і демотивує спеціалістів з більшим досвідом.
Окрім цього діючою постановою Кабінету Міністрів України №1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» вже передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років. Також вважаємо, що більш дієвим стимулюванням молодих фахівців галузі освіти стане подальша реалізація положень статті 61 Закону України «Про освіту», яка передбачає, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, а посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків.
АМУ звертає увагу, що у Законопроєкті №2826 у визначені типів закладів охорони здоров’я, яким пропонується надавати субвенцію для надання державної підтримки молодим фахівцям медичної галузі, допущені окремі розбіжності у понятійно-категоріальному апараті, що визначений у чинних нормативно-правових актах. А саме, у Законопроєкті №2826 здійснено групування закладів охорони здоров’я, що не відповідає класифікації таких закладів, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я від 28.10.2002 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у галузі охорони здоров’я з у закладах охорони здоров’я». Окрім цього викликає питання неврахування у Законопроєкті №2826 усіх видів закладів охорони здоров’я.
Також у Законопроєкті №2826 не враховано при визначені розміру доплати норми навантаження на медичних працівників (лікарів) у різних видах закладів охорони здоров’я. До прикладу, норми навантаження/обслуговування (кількості пацієнтів, які лікар повинен обслуговувати в заданих організаційно-технічних умовах) та норм чисельності (кількості лікарів, що виконують певний обсяг робіт за встановлений період часу в заданих організаційно-технічних умовах) у закладах екстреної медичної допомоги відрізняються від норм у санаторно-курортних закладах.
Зважаючи на вищезазначене Асоціація міст України не підтримує прийняття проєкту Закону України «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо субвенції на надання державної підтримки молодим фахівцям освітньої і медичної галузей» від 31.01.2020 № 2826 і звернулась до Комітету ВРУ з питань бюджету з проханням прийняти рішення рекомендувати парламенту відправити законопроєкт на доопрацювання.
Аналітичний центр АМУ 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)