04 / Березень, 2020
На розгляді у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування знаходиться проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ» №3118 від 24.02.2020 р.
Законопроєктом №3118 пропонується внести такі зміни:
1. Унеможливити зміну місця реєстрації у одноосібному порядку комунальних підприємств, установ, організацій районними та обласними радами як органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.
2. Встановити обов’язок щодо отримання відповідного дозволу для районних та обласних рад при зміні місця реєстрації зазначених об’єктів від сільських, селищних, міських та районних в містах рад.
3. Забезпечити зміну місцезнаходження комунальних підприємств, установ, організацій на фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого на сьогодні проводиться щоденне керування діяльністю такої юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку органами місцевого самоврядування.
АМУ неодноразово звертала увагу на те, що сплата податку на доходи фізичних осіб підприємствами не за місцем знаходження структурних та відокремлених підрозділів юридичних осіб, а за місцем реєстрації основного підприємства, призводить до суттєвого недоотримання коштів у місцеві бюджети та їх розбалансування.
Протягом 2018-2019 років посадовими особами окремих органів місцевого самоврядування обласного та районного рівнів та керівниками підприємств, установ, закладів та організацій відповідної комунальної власності здійснювалось цілеспрямоване та системне розбалансування місцевих бюджетів шляхом зміни місця реєстрації підприємств, установ, закладів та організацій без зміни фактичного місцезнаходження і місця здійснення діяльності. За результатами такої перереєстрації керівники підприємств сплачують податок на доходи фізичних осіб до іншого бюджету, в тому числі і посеред бюджетного року. Такі дії негативно впливають на ефективність виконання бюджетного процесу, адже виникає необхідність вносити зміни до місцевого бюджету в частині зменшення дохідної складової та перегляду обсягів і напрямків видатків.
Здійсненням такої перереєстрації посадові особи порушують положення ряду нормативно-правових актів, а саме:
  • Статтю 93 Цивільного кодексу України, якою визначено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. 
  • Неможливо змінити фактичне місце ведення діяльності, наприклад, краєзнавчого музею, обласного театру для дітей та юнацтва, обласної філармонії, спортивних шкіл та лікувальних закладів тощо.
  • Частину другої статті 64 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої  податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом-юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
  • Частину восьму статті 45 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. Відповідно до Господарського кодексу суб’єктами господарювання є юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
  • Підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу України, відповідно до якого суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи фізичних осіб, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
Крім цього, одночасна зміна місцезнаходження значної кількості юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність в одному місті, може вважатися цілеспрямованим діями посадових осіб такими, що можуть мати ознаки злочину, передбаченого статтею 2051 Кримінального кодексу України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, та статтею 366 Кримінального кодексу України.
Територіальні підрозділи Державної податкової служби не реагують на звернення органів місцевого самоврядування, які зазнали втрат місцевих бюджетів або займають позицію, що сплата податків до бюджету не за місцем знаходження податкового агента не є порушенням. При цьому територіальні підрозділи ДПС не зважають на:
- Пункт 75.1. статті 75 Податкового кодексу України, відповідно до якого  контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
- Підпункт 78.1.1. пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, відповідно до якого документальна позапланова перевірка здійснюється у разі отримання податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
- Підпункт 168.4.7. пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу України, згідно з яким відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.
Асоціація міст України підтримує прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ». Також АМУ надіслала лист до парламентського Комітету з рекомендацією підтримати цей законопроєкт в першому читанні та в цілому. 
Аналітичний центр АМУ 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)