07 / Червень, 2018
У парламентському Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики знаходиться на розгляді законопроект Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, №2003а від 03.06.2015. 15 липня 2015 року Комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Проте протягом тривалого часу законопроект не розглядається.
Асоціація міст України підтримує прийняття таких змін, оскільки вони дозволять вирішити низку проблем, виявлених у ході практичного застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» органами місцевого самоврядування.
 Передбачений Законом строк 20 робочих днів (від 28 календарних днів) для оприлюднення проектів є виправданим для нормативно-правових актів, що потребують врахування громадської думки. Проте для таких випадків строки вже встановлено спеціальними законами, зокрема:
- не менш, як 1 місяць для оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій (стаття 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);
- не менш, як 30 днів для громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні (стаття 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Для інших випадків тривалі строки оприлюднення є невиправданими. Запропонований законопроектом №2003а  строк у 10 календарних днів є достатнім для добросовісного опрацювання звичайного обсягу інших проектів рішень. Принаймні депутати місцевих рад, члени виконавчих комітетів рад, посадові особи місцевого самоврядування потребують меншого часу для такої роботи. Цей строк також узгоджується із десятиденним строком повідомлення депутатів місцевих рад про скликання сесії ради (частина десята статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Саме під час сесій на засіданнях постійних комісій опрацьовуються проекти рішень.
Доцільно враховувати, що самостійність органів місцевого самоврядування у формуванні проектів рішень значно обмежується законодавством, типовими документами. Це суттєво знижує можливості ефективно враховувати зауваження громадськості.
► Передбачений Законом строк 20 робочих днів для оприлюднення проектів невиправдано уповільнює прийняття рішень органів місцевого самоврядування індивідуального характеру. Потрібно враховувати, що рішення приймаються колегіальними органами місцевого самоврядування (радами, виконавчими комітетами). Їх засідання відбувається з певною періодичністю, а вказаний строк збільшує час затримки у розгляді заяв до двох і більше місяців.
За сучасного розвитку технологій строки вирішення питань стрімко скорочуються. Необхідно відповідати таким тенденціям і забезпечити баланс між врахуванням громадської думки та необхідністю своєчасно надавати адміністративні та інші послуги окремим юридичним та фізичним особам. У іншому випадку знижується авторитет місцевого самоврядування.
► Також строк у 20 робочих днів у деяких випадках перевищує або не узгоджується з строками, встановленими іншими законами. Це створює правову невизначеність та конфлікти, що невиправдано ускладнює діяльність органів місцевого самоврядування.
Так, відповідно до частини другої статті 118 Земельного кодексу рішення органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймаються у місячний строк. З урахуванням часу необхідного для опрацювання документів, що надходять від заявника, дотримання двох вказаних строків одночасно є неможливим. Більше того, земельний кодекс допускає більш швидкий розгляд питання, а Закон України «Про доступ до публічної інформації» позбавляє такої можливості.
Асоціація міст України звернулася до Комітету з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду у першому читанні проекту Закону про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (№2003а від 03.06.2015). АМУ вважає, що цей законопроект доцільно прийняти у першому читанні за основу та в цілому.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)