05 / Серпень, 2019

До Асоціації міст України звертаються органи місцевого самоврядування з проханням сприяти у вирішенні питання щодо виділення Урядом додаткових коштів медичної субвенції для лікування хворих на цукровий діабет, хронічну ниркову недостатність.   
Аналітичний центр АМУ надає роз'яснення щодо розподілу повноважень у фінансуванні окремих видатків медичної субвенції.
Стаття 143 Конституції України передбачає: «Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України». Зокрема мова йде про забезпечення доступності і безоплатності медобслуговування на відповідній території. Для здійснення видатків на делеговані державою повноваження, зокрема в галузі охорони здоров’я з державного бюджету місцевим бюджетам надається медична субвенція.
Обсяг медичної субвенції визначається законом про Державний бюджет на відповідний рік на основі формульних розрахунків за єдиними підходами для усіх територій виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів у розрахунку на одну особу.
Порядок та умови надання коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. №11 (далі - Постанова № 11), відповідно до якого кошти медичної субвенції використовуються на оплату поточних видатків закладів охорони здоров'я та програм у сфері охорони здоров'я, передбачених у пункті 3 частини першої статті 89 (крім підпункту "г") та пункті 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Крім того, Постанова № 11 передбачає здійснення розподілу обласними державними адміністраціями цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, які передбачені в обласних бюджетах, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.
Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №618. Обсяг медичної субвенції для обласних бюджетів на відміну бюджетів міст обласного значення, ОТГ та районів, зокрема враховує такі параметри:
  • обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, визначений за окремим розрахунком;
  • обсяг цільових коштів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, визначений за окремим розрахунком.
Відповідно до статті 90 Бюджетного кодексу до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів належать, зокрема, видатки на спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу, яка згідно з Основами законодавства про охорону здоров’я надається лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів), до якої відноситься і лікування хворих на цукровий діабет та хронічну ниркову недостатність.
Слід звернути увагу, що відповідно до статті 1 Бюджетного кодексу місцеві бюджети – це бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, а також бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.
Таким чином лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет відповідно до норм Бюджетного кодексу не може бути профінансовано з бюджетів територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.
У Прикінцевих положеннях закону про Державний бюджет на 2019 рік зазначено:
«…17. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2019 року за результатами виконання місцевих бюджетів подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.». Оскільки Постановою № 11 визначено, що головним розпорядником субвенції є МОЗ, то МОЗ України повинно внести відповідні пропозиції Мінфіну.
З метою забезпечення права на доступну медичну допомогу населенню територіальних громад, Асоціація міст України рекомендує органам місцевого самоврядування звернутися до голів обласних державних адміністрацій з пропозиціями та відповідними фінансово-економічними обґрунтуваннями стосовно збільшення видатків для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу до кінця 2019 року.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)