14 / Березень, 2017
На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку національних та державних дендрологічних парків» (№5634).
Документом пропонується звільнити національні та державні дендрологічні парки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, від сплати земельного податку.
Асоціація міст України вважає необхідним зауважити наступне. Автори законопроекту не надають у пояснювальній записці належне обґрунтування необхідності прийняття даного законопроекту, а саме:
- відсутній комплексний аналіз цього питання, як по регіонах, так і по країні в цілому, а саме: яка кількість таких установ фактично буде звільнена від сплати податку, які площі зайняті парками та яку річну суму податкових зобов’язань по земельному податку вони мають, тобто яку суму не отримають до своїх бюджетів органи місцевого самоврядування у зв’язку з введенням такої норми;
- якщо звернути увагу на фінансово-господарську діяльність дендрологічних парків, то слід відзначити, що окрім плати за вхідній квиток, є інші джерела додаткових надходжень, такі як: отримання плати за проведення екскурсій, реалізація сувенірної продукції та літератури, здача в оренду площ для розміщення закладів громадського харчування та торгівлі, надання різних послуг відвідувачам на комерційній основі.
У фінансово-економічному обґрунтуванні законопроекту зазначено, що його реалізація не потребує додаткових витрат з Державного бюджету, що не відповідає дійсності. В зв’язку з розширенням кола юридичних осіб, яким законодавчо встановлюються пільги зі сплати земельного податку матимуть місце втрати місцевих бюджетів. Тому держава, відповідно до статті 142 Конституції України, повинна компенсувати такі втрати органів місцевого самоврядування передбачивши, відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України, додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг, що не передбачається цим законопроектом.
Крім того, запропонований  авторами законопроекту термін введення його в дію з дня, наступного за днем його опублікування, суперечить вимогам бюджетного та податкового законодавств.
АМУ вкотре звертає увагу на неприпустимість втручання у діяльність місцевого самоврядування, зокрема, що стосується встановлення ставок та пільг щодо сплати місцевого податку. Вважаємо, що це питання можливо врегулювати на місцевому рівні без внесення змін до Податкового кодексу, оскільки органи місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством встановлюють пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідних територіях.
Враховуючи неналежне фінансово-економічне обґрунтування, а також те що, запропоновані зміні погіршують ресурсне забезпечення місцевого самоврядування та негативно впливають на самостійність місцевих бюджетів, АМУ не підтримує законопроект щодо звільнення від сплати земельного податку національних та державних дендрологічних парків та пропонує його відхилити.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)