05 / Липень, 2021
2 липня 2021 року експерт Асоціації міст України з освітніх питань Тетяна Куценко  онлайн взяла участь у роботі підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Розглядався проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” щодо забезпечення територіальної доступності дошкільної освіти (№4604). Для підготовки найбільш оптимального рішення щодо забезпечення територіальної доступності дошкільної освіти члени робочої групи запропонували внести закріплення території обслуговування за закладом дошкільної освіти та зміну черговості зарахування дітей.
Зокрема в законопроєкті зазначається, що право дитини на здобуття дошкільної освіти у комунальному закладі дошкільної освіти (його структурному підрозділі), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина або перебуває дитина-сирота або дитина, залишена без батьківського піклування, гарантується. Зазначене не обмежує право батьків дитини або осіб, які їх замінюють, обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства.
Для належного та ефективного визначення і закріплення за комунальним закладом освіти території обслуговування місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування ведуть облік дітей дошкільного віку, враховують спроможність кожного закладу дошкільної освіти і демографічну ситуацію на відповідній території та у разі необхідності забезпечують створення додаткових груп у закладах освіти дошкільної освіти. При цьому кількість груп з дотриманням нормативів наповнюваності має забезпечувати здобуття дошкільної освіти всіма дітьми, які проживають та перебувають (щодо дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківського піклування у різних формах влаштування) на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти.
Водночас територія обслуговування не закріплюється за:
- державними, приватними та корпоративними закладами дошкільної освіти;
- закладами дошкільної освіти (яслами-садками) компенсуючого типу;
- будинками дитини;
- закладами дошкільної освіти (дитячими будинками) інтернатного типу;
- закладами дошкільної освіти (яслами-садками) сімейного типу;
- закладами дошкільної освіти (центрами розвитку дитини).
Щодо черговості зарахування пропонується:
  • у першу чергу зараховувати усіх дітей, місце проживання яких розташовано на території обслуговування закладу дошкільної освіти, та  дітей-сиріт і дітей, залишених без батьківського піклування, місце перебування яких розташовано на території обслуговування закладу дошкільної освіти, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами чи сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі дошкільної освіти, та дітей працівників цього закладу.
  • у другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають та не перебувають на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти, але:
- належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
- належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (у разі коли батьки дитини не зберігають таємницю усиновлення);
- перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
- є дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- діти осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії;
- діти військовослужбовців;
- діти працівників дипломатичної служби (або іншого з подружжя), які перебувають у довготерміновому відрядженні або повернулися з нього;
- інші категорії, яким таке право надане іншими  законами України;
  • у третю чергу на вільні місця зараховуються інші діти, які не проживають або не перебувають на території обслуговування цього закладу дошкільної освіти, у порядку надходження заяв про зарахування.
Експертка АМУ Тетяна Куценко подякувала за врахування позиції АМУ та відхилення пропозиції додати до повноважень органів місцевого самоврядування формулювання щодо «створення мережі закладів дошкільної освіти», натомість застосовано інше формулювання: «формування та утримання мережі… ».
АМУ вважає неприпустимим організацію підвезення дітей до закладу дошкільної освіти, оскільки такі перевезення потребують спеціального обладнання автобусів дитячими автокріслами, а також тягнуть за собою ризики, яких не можна буде уникнути засновникам. Наразі таку позицію підтримали більшість учасників робочої групи.
Остаточний текст законопроєкту у процесі доопрацювання.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)