29 / Грудень, 2016
Аналітики АМУ підготували аналіз  ключових положень законів з «бюджетного пакету» 2017 року (Законів України  Про Державний бюджет України на 2017 рік, про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів, інших законодавчих актів) щодо їх впливу на  місцеві бюджети, зокрема, бюджети об’єднаних територіальних громад.
У загальному висновку, вважають експерти АМУ, на 2017 рік передбачено суттєве обтяження місцевих бюджетів додатковими витратами, що зумовить зниження фінансової спроможності місцевого самоврядування. На місцеві бюджети перекладено додаткові видатки в обсязі 29.6 млрд грн. Для їх забезпечення органи місцевого самоврядування будуть вимушені відволікати власні ресурси та обмежувати фінансування місцевих програм (порівняльна інфографіка 2015-2017 років).
Завдяки наполегливим діям АМУ вдалося домогтися врахування деяких пропозицій. Так на 2017 передбачено:
 • Додаткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 14,9  млрд грн, в тому числі бюджетам ОТГ. В поданому Урядом варіанті Держбюджету для ОТГ додаткова дотація не передбачалась.
В той же час:  Додаткова дотація не передбачена бюджетам міст обласного значення.
 
 • Бюджети всіх ОТГ, в яких вибори проведено в 2016 році  з 1 січня 2017 року будуть переведені на прямі міжбюджетні відносини.
 • Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах в обсязі 5 млрд грн (Відповідні борги утворились в період 2007-2015 років і на них НАК «Нафтогаз» було нараховано 12  млрд грн штрафних санкцій. Наявність субвенції і механізм реструктуризації боргів (закон №1730) дозволить вирішити проблеми комунальних підприємств).
В той же час:  Скасовано пільгові тарифи на електричну енергію, яка використовувалася для забезпечення роботи електричного міського транспорту та зовнішнього освітлення населених пунктів (постанови НКРЕКП від 15.12.2016 № 2210 та від 24.11.2016 № 2021).
 
 • На 10,7  млрд грн ( на 25,5%) збільшено обсяг освітньої субвенції та на 8,9  млрд грн (на 19,0%) збільшено обсяг медичної субвенції в порівнянні з початковим варіантом, поданим КМУ.
В той же час: На рівень місцевих бюджетів передано усі видатки, крім видатків на оплату праці педагогічних працівників по загальноосвітніх закладах (навантаження 23,5 млрд грн) та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я (6,0  млрд грн)
 
 • Фінансування санаторіїв для дітей та підлітків і для хворих на туберкульоз передбачено з державного бюджету (Уряд пропонував передати такі видатки на рівень міських бюджетів). Також у першочерговому варіанті, поданому Урядом 15.09.2016, на рівень місцевих бюджетів було перекладено 30 спеціалізованих медичних закладів, що підпорядковані МОЗ (0,6  млрд грн), завдяки зусиллям АМУ вдалося виключити 27 таких закладів.
В той же час: На рівень місцевих бюджетів передано 3 державних заклади охорони здоров'я (0,1  млрд грн).
 
 • З механізму фінансування ПТУ виключено міста обласного значення (Освітню субвенцію дозволено спрямовувати на ПТУ та закладено 2,2  млрд грн на зазначені видатки. Передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТУ в обсязі 50 млн грн. Окрім того, в Держбюджеті передбачено  окрему програму щодо фінансування підготовки кадрів в ПТУ в обсязі 120 млн грн.
В той же час: За містами-обласними центрами залишено фінансування ПТУ, хоча  не передбачено  доручення передати такі заклади у комунальну власність. (МОН розробив відповідний спрощений порядок передачі майна ПТУ в комунальну власність та механізм формування містами регіонального замовлення на підготовку кадрів (розширення повноважень щодо управління цими закладами). Очікується його схвалення Урядом).
 
 • Субвенцію для ОТГ на розвиток їх інфраструктури в обсязі 1,5  млрд грн (0,5  млрд грн за рахунок стабільних джерел). Державний фонд регіонального розвитку визначений в обсязі 3,5  млрд грн (1,0  млрд грн за рахунок стабільних джерел). Передбачено субвенцію на соціально-економічний розвиток в обсязі 4,0  млрд грн (1,5  млрд грн за рахунок стабільних джерел).
В той же час: 1  млрд грн субвенції на формування інфраструктури ОТГ,  2,5  млрд грн субвенції на соціально-економічний розвиток та 2,5  млрд грн державного фонду регіонального розвитку передбачено за рахунок не реалістичних джерел надходжень (спецконфіскат). (Урядом підготовлено і подано до парламенту відповідний законопроект щодо залучення коштів спецконфіскату. Очікується його прийняття в І кварталі 2017 року).
 
 • Зарахування 13,44% акцизного податку з виробництва та імпорту нафтопродуктів, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році до бюджетів місцевого самоврядування (оскільки скасовано акцизний податок з роздрібного продажу нафтопродуктів, що зараховувався до місцевих бюджетів і забезпечив у 2016 році надходження у 7  млрд грн).  Урядом має бути затверджено відповідний порядок зарахування та розподілу зазначених коштів. Мінфін очікує, що у ІІ півріччі надходження місцевих бюджетів від запровадження цього механізму збільшаться на 2  млрд грн.
 • Кабінету Міністрів України доручено затвердити державні соціальні стандарти та нормативи в описовому вигляді за кожним із делегованих повноважень до 1 березня 2017 року.
В той же час: На рівень місцевих бюджетів перекладено фінансування  компенсаційних виплат та соціальних пільг. Фактично фінансування наданих державою пільг відбуватиметься за рахунок місцевих бюджетів. Не передбачено субвенції на пільгове перевезення категорій громадян (близько 2,2  млрд грн).  
 • Залишено право спрямовувати залишки коштів освітньої субвенції на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів (пропонувалося виключити).
В той же час: Вилучено норми щодо можливості спрямовувати кошти освітньої та медичної субвенцій на капітальні видатки.
 
 • Надано право органам місцевого самоврядування самостійно визначати мінімальний розмір орендної плати за землю (раніше розмір був  чітко фіксований в Податковому кодексі). Такі зміни пропонувалися Асоціацією міст через розробку та реєстрацію законопроекту № 2575 ще у 2015 році.
 • Органи місцевого самоврядування (виконавчі органи міських рад) звільняються від сплати судового збору під час розгляду справ щодо вирішення питань соціального захисту населення.
 • Органам місцевого самоврядування надано право проводити перевірки та складати протоколи про адміністративні правопорушення (у сферах праці та зайнятості) на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.
 • Відновлено виплати пенсій посадовим особам органів місцевого самоврядування (85% призначеної пенсії).
 • Запроваджено на 2017 рік спрощену процедуру встановлення місцевих податків та зборів.
Центр аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)