09 / Квітень, 2019
Асоціація міст України, зважаючи на необхідність та важливість врахування інтересів місцевих фінансових органів у проведенні повноцінної бюджетної реформи, розпочатої з 2015 року та керуючись нормами Бюджетного кодексу України та Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», звернулась до Міністерства фінансів України з проханням взяти до уваги рекомендації АМУ при підготовці проекту Державного бюджету України на 2020 рік та схваленні Бюджетної декларації на 2020–2022 роки. 
Зауважимо, що Асоціацією міст України розроблено Стратегію розвитку місцевих фінансів на 2016–2021 роки, положення якої знайшли своє відображення при формуванні Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки. В першу чергу Асоціація звертає увагу на необхідність забезпечення дотримання і виконання положень зазначених документів.
В умовах реформування системи управління фінансами, впровадження адміністративно-територіальної реформи, удосконалення системи міжбюджетних відносин для підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, надання населенню органами місцевого самоврядування високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях у розділі Бюджетної декларації «Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами» АМУ звернулась з прохання врахувати такі пропозиції:
 • продовження реалізації бюджетної децентралізації, а також упорядкування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в рамках проведення адміністративно-територіальної, бюджетної та інституційної реформ;
 • подальше впровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні для забезпечення підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики;
 • забезпечення збереження існуючих стабільних дохідних джерел наповнення місцевих бюджетів та недопущення їх вилучення (зокрема, акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального);
 • надання органам місцевого самоврядування повноважень з формування та ведення муніципальних фіскальних реєстрів для забезпечення належного адміністрування місцевих податків та зборів;
 • передбачення можливості користування органами місцевого самоврядування податковою базою Державної фіскальної служби України (АС «Податковий блок»);
 • розширення дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема шляхом збільшення нормативу зарахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб та закріплення за місцевими бюджетами податку на доходи фізичних осіб від оподаткування пасивних доходів відповідно до часток зарахування податку на доходи фізичних осіб;
 • затвердження державних соціальних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень;
 • компенсування втрат органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, та недопущення передачі на рівень місцевих бюджетів фінансового забезпечення видаткових повноважень без відповідного компенсаційного ресурсу;
 • запровадження формульного механізму розподілу субвенції на будівництво реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності;
 • законодавче закріплення пропорції розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між різними рівнями місцевих бюджетів і критеріїв такого розподілу в межах визначених пропорцій;
 • вдосконалення механізму індексації нормативної грошової оцінки землі та встановлення коефіцієнту індексації на рівні реального індексу інфляції;
 • збільшення кількості місцевих бюджетів, що матимуть прямі взаємовідносини з державним бюджетом, за рахунок добровільного об’єднання територіальних громад для спрощення процесу управління бюджетними коштами;
 • дотримання принципу стабільності податкового законодавства та недопущення внесення змін до податкового та бюджетного законодавства, особливо наприкінці року.
Асоціація міст України вважає, що державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин має включати спрямованість на формування фінансовоспроможних органів місцевого самоврядування, оскільки наявність достатніх коштів у місцевих бюджетах дає змогу оперативно та якісно вирішувати завдання соціально-економічного характеру на рівні територіальної громади. Важливим компонентом у напрямку зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування є розширення можливості місцевого самоврядування у сфері місцевого оподаткування, створення середовища для забезпечення надання якісних суспільних послуг. Лише за умов дотримання концептуальних засад впровадження бюджетної децентралізації фінансові ресурси місцевого самоврядування будуть як повноцінно формуватися, так і ефективно використовуватися.
 
Пропозиції АМУ щодо Бюджетної декларації на 2020–2022 роки (завантажити

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)