21 / Лютий, 2020
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру направила на розгляд Асоціації міст України проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Законопроєктом пропонується внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу коштів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до місцевих бюджетів, на користь державного бюджету, якщо такі кошти не були використанні протягом двох років з моменту їх надходження.
Асоціація міст України не підтримує законопроєкт, тому що, по-перше, органи місцевого самоврядування акумулюють та спрямовують кошти на реалізацією цілей, передбачених виключно положеннями Земельного кодексу України, а використання цих коштів на інші цілі не допускається; по-друге, запропоновані зміни суттєво погіршують ресурсне забезпечення місцевих бюджетів (потенційні втрати більше 700 млн грн) і негативно позначаються на спроможності органів місцевого самоврядування.
Статтею 209 Земельного кодексу України визначено, що кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проєктів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
Органи місцевого самоврядування, плануючи доходи та видатки, передбачають вартість землевпорядних та землеоціночних робіт, які можуть виконуватись за рахунок отриманого для цього ресурсу і раціонально приймають рішення попередньо накопичувати необхідні обсяги коштів для того, щоб забезпечити повноцінне фінансування та реалізацію таких заходів. Окрім цього, земельним законодавством чітко визначають терміни, коли ці заходи можуть бути проведені. Так, наприклад, відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» проведення нормативної грошової оцінки землі в межах населених пунктів здійснюється не рідше ніж один раз на 5-7 років, а розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок несільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 7-10 років. Це вже є інструментом стимулювання органів місцевого самоврядування щодо належного використання відповідних коштів.
Таким чином, для проведення нормативної грошової оцінки земель за рахунок коштів, що надійшли від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, органи місцевого самоврядування з метою досягнення поставлених цілей накопичують кошти протягом тривалого часу. Тому зміни, запропоновані законопроєктом щодо вилучення коштів, що надійшли до місцевих бюджетів у випадку їх не використання протягом двох років, є недоцільними.
Лист АМУ (завантажити
Аналітичний центр АМУ 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)