08 / Лютий, 2019
Протягом 2018 року посадовими особами окремих органів місцевого самоврядування обласного та районного рівнів та керівниками підприємств, установ, закладів та організацій відповідної комунальної власності здійснювалось цілеспрямоване та системне розбалансування місцевих бюджетів шляхом зміни місця реєстрації підприємств, установ, закладів та організацій без зміни фактичного місцезнаходження і місця здійснення діяльності. За результатами такої перереєстрації керівники підприємств сплачують податок на доходи фізичних осіб до іншого бюджету, в тому числі і посеред бюджетного року. Це негативно впливає на ефективність виконання бюджетного процесу, адже виникає необхідність вносити зміни до місцевого бюджету в частині зменшення дохідної складової та перегляду обсягів і напрямків видатків.
 
Такі дії посадових осіб порушують ряд нормативно-правових актів, а саме:
 
  1. Статтю 93 Цивільного кодексу України, якою визначено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Неможливо змінити фактичне місце ведення діяльності, наприклад, краєзнавчого музею, обласного театру для дітей та юнацтва, обласної філармонії, спортивних шкіл та лікувальних закладів тощо.
  2. Частину другої статті 64 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
  3. Частину восьму статті 45 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. Відповідно до Господарського кодексу суб’єктами господарювання є юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
  4. Підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу України, відповідно до якого суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
Крім цього одночасна зміна місцезнаходження значної кількості юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність в одному місті, може вважатися цілеспрямованим діями посадових осіб такими, що можуть мати ознаки злочину, передбаченого статтею 2051 Кримінального кодексу України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, та статтею 366 Кримінального кодексу України.
 
Територіальні підрозділи Державної фіскальної служби не реагують на звернення органів місцевого самоврядування, які зазнали втрат місцевих бюджетів або займають позицію, що сплата податків до бюджету не за місцем знаходження податкового агента не є порушенням. При цьому територіальні підрозділи ДФС не зважають на:
 
  • пункт 75.1. статті 75 Податкового кодексу України, відповідно до якого контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки;
  • підпункт 78.1.1. пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, відповідно до якого документальна позапланова перевірка здійснюється у разі отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
  • підпункт 168.4.7. пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу України, згідно з яким відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.
 
З метою дотримання норм Бюджетного, Податкового та Цивільного кодексів Асоціація міст України вимагає від Державної фіскальної служби України:
 
  1. Зобов’язати територіальні підрозділи Державної фіскальної служби провести позапланові перевірки підприємств, установ, закладів відповідно до додатку 1 з метою встановлення їх фактичного місцезнаходження та повноти сплати податків до відповідного бюджету за 2018-2019 роки.
  2. За результатами позапланових перевірок зобов’язати платників податку на доходи фізичних осіб сплатити податки до відповідного бюджету.
Перелік підприємств, які не сплачують податок на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів за місцем знаходження (завантажити)
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)