02 / Березень, 2017
28 лютого на погодження до Асоціації міст України надійшов проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
Проектом постанови пропонується затвердити Типове рішення органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, Типове положення про оподаткування платою за землю та Типове положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Фактично, таким чином буде зобов’язано органи місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів відповідно до затвердженого типового рішення та типових положень про оподаткування платою за землю та податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Експерти АМУ вважають, що зазначені норми є прямим порушенням прав органів місцевого самоврядування.
Асоціація міст України категорично проти запропонованих ініціатив та не погодила вказаний вище проект постанови. 
Проектом постанови, всупереч статті 7 Конституції України, за якою в Україні гарантується місцеве самоврядування, безпідставно звужується самостійність місцевих рад у здійсненні визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України (далі – Кодекс) власних повноважень, зокрема щодо встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Асоціація міст України вважає, якщо реформи мають на меті зробити громади ефективнішими, Кабінет Міністрів України не повинен втручатися в діяльність місцевого самоврядування. Громади повинні мати змогу незалежно та ефективно збирати і розпоряджатися власними ресурсами.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)