11 / Жовтень, 2016

Результати виконання місцевих бюджетів за січень-вересень цього року підтверджують позитивні тенденції зростання надходжень, які намітилися ще з минулого року.

За даними Міністерства фінансів України приріст надходжень до загального фонду проти січня – вересня минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) склав 49,0% або + 34,2 млрд. грн.

Забезпечено приріст надходжень по всіх податках.  Загалом за січень – вересень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 103,9 млрд. грн., що складає 99,4% від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

"Темп росту фактичних надходжень ПДФО до січня – вересня 2016 року становить 149,2%, плати за землю162,3%. При цьому, у 22 та 6 регіонах відповідно темп росту вище середнього по Україні" - зазначає прес-служба Міністерства фінансів. 

За даними Міністерства фактичні надходження податку на нерухоме майно за січень-вересень поточного року склали 1,0 млрд. грн, при планових показниках надходжень даного податку, які затверджені місцевими радами на 2016 рік  в обсязі 0,9 млрд. грн.

Як показують дані, нові підходи у міжбюджетних відносинах забезпечили позитивні зміни в наповненні бюджетних ресурсів та прогрес в їх управлінні, а визначення на законодавчому рівні чітких бюджетних прав та рівня відповідальності двох рівноправних гілок влади – центрального уряду і місцевого самоврядування збільшило мотивацію до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що зміни до бюджетного та податкового законодавства забезпечили реальний щорічний ріст ресурсу місцевих бюджетів.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)