28 / Серпень, 2019
У відповідь на Звернення учасників Дня діалогу з владою, що відбувся 18 червня 2019 року у рамках ХV Українського муніципального форуму в м. Одеса, до Асоціації міст України надійшов лист від 06.08.2019 року № 05210-02-10/20051 Міністерства фінансів України щодо окремих проблемних питань місцевих бюджетів, зокрема у сфері медицини.
Асоціація міст України неодноразово зверталася до Прем’єр-Міністра України та Міністерства охорони здоров’я щодо недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я (лист до Прем’єр-Міністра та до МОЗ). Зокрема, існує дефіцит забезпеченості медичною субвенцією на лікування хворих на цукровий діабет, ниркову недостатність та заробітну плату, без урахування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у закладах охорони здоров’я. АМУ постійно наголошує, що у 2019 році обсяг медичної субвенції покриває лише у середньому 68% потреби на оплату поточних видатків медзакладів (у 2018 рік - 66%). В багатьох містах обсяг медичної субвенції навіть не покриває потреб на виплату заплат.
З листа-відповіді Мінфіна на Звернення Дня діалогу з владою, а також відповідей на інші звернення АМУ, можна зробити висновок, що Міністерство фінансів та Міністерство охорони здоров’я самоусуваються від вирішення проблеми та повністю перекладають відповідальність за фінансування надання медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров’я на органи місцевого самоврядування і не вважають, що здоров’я громадян - це пріоритет держави. 
Мінфін робить висновок, що громади навмисне створюють ситуацію із заборгованістю, зокрема, щодо заробітної плати медичним працівникам. Також міністерство ігнорує те, що зміни в охороні здоров’я потребують додаткових фінансових вкладень від органів місцевого самоврядування на придбання обладнання для надання первинної медичної допомоги. На сьогоднішній день потребує вирішення аналогічна ситуація для закладів охорони здоров’я, в яких надається вторинна медична допомога, оскільки з 2020 року вони повинні працювати як комунальні некомерційні підприємства, які ще навіть не утворені в багатьох регіонах. Процес автономізації закладів охорони здоров’я вимагає від органів місцевого самоврядування виділення додаткових фінансових ресурсів.
Міністерство фінансів акцентуючи увагу на тому, що видатки на надання медичної допомоги здійснюється з відповідних місцевих бюджетів, забуває про виконання органами місцевого самоврядування делегованих державою повноваження на забезпечення доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території; забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування та розвиток і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я. І, що важливо, ці повноваження згідно зі статтею 143 Конституції України фінансує держава у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
Довідково. Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» (стаття 4) обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)