01 / Грудень, 2020

30 листопада Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан провів зустріч з т.в.о. Голови Національної служби здоров'я Андрієм Віленським щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №4100-д від 5.11.2020 року. Також у зустрічі взяли участь директор Аналітичного центру АМУ Ярослав Рабошук та  аналітик з питань охорони здоров'я Світлана Осташко.

Учасники обговорили такі питання.
► Фінансування профілактичних медичних оглядів
Пропозиції до статті 51 Бюджетного Кодексу України. АМУ переконана, що обов'язкові медичні огляди мають бути складовою Програми медичних гарантій, оскільки це вторинна амбулаторна (спеціалізована) медична допомога. І, відповідно, вони уже передбачені специфікацією Пакету Програми медичних гарантій «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» через те, що медогляди так само передбачають надання консультативної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних); проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень.
Пропозиції до статті 89 Бюджетного Кодексу України щодо видатків, що здійснюються з бюджетів територіальних громад, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також видатків на оновлення матеріально-технічної бази, ремонт приміщень та їх оснащення відповідно до державних будівельних норм і табелів матеріально-технічного оснащення, підвищення стимулів), забезпечення стабільного фінансування роботи (у тому числі у випадку припинення чи зменшення оплати за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій) комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад.  
Внесення змін до підпункту «ґ» статті 89, а саме забезпечення стабільного фінансування роботи (у тому числі у випадку припинення чи зменшення оплати за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій) за рахунок бюджетів територіальних громад суперечить статті 49 Конституції України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медобслуговування населення». Зокрема, Конституція визначає, що охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.  Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
Держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я. Ця пропозиція повністю спотворює та нівелює задекларовані Державні фінансові гарантії надання медичних послуг.
Пандемія гострої коронавірусної інфекції внесла свої корективи та призвела до значних витрат з місцевих бюджетів, що уже склали 4 млрд грн. Наразі органи місцевого самоврядування дофінансовують Програму медичних гарантій додатково з місцевих бюджетів заклади охорони здоров’я до 40%. Тому запровадження такої норми спричинить додаткове навантаження на місцеві бюджети. Зазначене питання потрібно вирішувати в інший спосіб. 
АМУ пропонує відхилити поправку до статті 89 щодо видатків, які здійснюються з бюджетів територіальних громад, на забезпечення стабільного фінансування роботи (у тому числі у випадку припинення чи зменшення оплати за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій) як таку, що суперечить чинному законодавству.
► Поправка №401 щодо передбачення у Державному бюджеті України не менше 5% ВВП на реалізацію програми медичних гарантій.
АМУ вважає принципово важливим повернути норму, передбачену Законом 2168-VIII від 3.07.2020.року щодо обсягу коштів Державного бюджету України, який спрямовується на реалізацію програми медичних гарантій. Так, щорічно в Законі України про Державний бюджет обсяг коштів, спрямованих на реалізацію програми медичних гарантій визначається як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5% ВВП України. Асоціація міст України переконана, що належне фінансування галузі охорони здоров’я дозволить забезпечити реалізацію державних фінансових гарантій надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості.
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та т.в.о. Голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський домовилися продовжити співпрацю задля просування інтересів громад у сфері охорони здоров'я.
АМУ звернулася листами до Голови Національної служби здоров'я України та Голови Парламентського Комітету з питань бюджету врахувати позицію АМУ та захистити інтереси місцевого самоврядування. 
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)