13 / Жовтень, 2022

До Асоціації міст України продовжують надходити звернення органів місцевого самоврядування щодо особливостей розгляду звернень громадян та запитів на доступ до публічної інформації в умовах правового режиму воєнного стану.
Звертаємо увагу на роз'яснення з цього питання опубліковане на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інститут якого здійснює парламентський контроль за дотриманням прав людини на доступ до інформації. 
У роз'ясненні, зокрема, сказано:
► Законом України «Про правовий режим воєнного стану» не передбачено прямої можливості встановлювати будь-які заборони чи обмеження щодо виконання розпорядниками встановлених Законом № 2939-VI обов’язків з розгляду запитів чи оприлюднення публічної інформації; 
► будь-яке обмеження в доступі до інформації має здійснюватись при дотриманні сукупності вимог, визначених у ч. 2 ст. 6 Закону № 2939-VI (“трискладовий тест”); 
► в залежності від конкретних випадків доступ до інформації в умовах воєнного стану доцільно обмежувати для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення; 
► за виняткових обставин допустиме тимчасове обмеження розпорядником доступу до тих категорій інформації, які в мирний час не підлягають обмеженню за будь-яких умов. 
Висновок: 
В умовах воєнного стану розпорядник інформації має право обмежити доступ до певної публічної інформації, однак він не позбавляється обов’язку обґрунтування у відповіді на запит правомірності обмеження в доступі публічної інформації. Водночас, такий висновок має бути мотивованим та відображати реальний причинно-наслідковий зв’язок між розголошенням інформації та істотною шкодою, яка може бути завданою.

Роз'яснення (завантажити)

 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)