25 / Березень, 2022
Уряд визначив особливості забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у воєнний стан та прийняв постанову від 20 березня 2022 р. №325.
Зокрема, на період дії воєнного стану, вимоги Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого цією постановою, щодо опублікування на офіційному веб-сайті Національної служби здоров’я договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також іншої інформації, пов’язаної з цими договорами, не застосовуються.
Для суб’єктів господарювання, які розташовані на території на якій введено воєнний стан:
►вимоги Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого цією постановою (далі Порядок), щодо звітів надавачів медичних послуг про надані медичні послуги не застосовуються;
►реєстрація в органах Державної казначейської служби бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється на підставі поданих Національною службою здоров’я Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, форми яких визначено у Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів від 2 березня 2012 р. №309:
ВАЖЛИВО! Для забезпечення збереження кадрового потенціалу, для надання медичної допомоги із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають укладені договори і в яких різниця між нарахованою заробітною платою за відповідний місяць та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку становить більше ніж 50 000 гривень, НСЗУ укладає договори за пакетом “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги”.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)