16 / Березень, 2017
16 березня Кабінет Міністрів України розглянув другий пакет нормативних актів та ініціював  законопроекти, які після ухвалення парламентом запустять реформу охорони здоров’я і зроблять процес змін в медичній сфері невідворотним.
Зокрема, йдеться про 4 законопроекти та 2 постанови уряду.
Першим і головним законом реформи має стати  законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів». Його метою є створення нового механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів через систему державного солідарного медичного страхування. Гарантований обсяг медпослуг та ліків, вартість яких покривається страхуванням, закріплюється на рівні закону в державному гарантованому пакеті. В межах цього пакету держава гарантуватиме повне покриття вартості послуг екстреної, паліативної, первинної допомоги, та частково покриватиме вартість платних послуг на вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівнях. Для можливості прогнозувати обсяг витрат на охорону здоров’я Кабінет Міністрів буде щорічно затверджувати конкретний перелік послуг та лікарських засобів, які входять до гарантованого пакету. Виконання функцій страховика і єдиного замовника з централізованої закупівлі медпослуг, контролю за дотриманням умов договорів про медичне обслуговування населення постачальниками здійснює новий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом -  Національна служба здоров'я України. 
Законопроектом визначаються такі поняття, як «державне солідарне медичне страхування», «застраховані особи», «Національна служба здоров’я України», «реімбурсація», «страховик», «страховий випадок», «тарифи»  та ін. Крім того, документ визначає, хто є суб’єктом та об’єктом державного солідарного медичного страхування, права та обов’язки застрахованих осіб, регламентує договірні відносини між Національною службою здоров’я та закладами охорони здоров’я усіх форм власності, фізичними-особами підприємцями, які одержали ліцензію на приватну медичну практику.
В розділі «Основні засади оплати медичних послуг та лікарських засобів» визначено принципи формування тарифів - глобальні ставки, капітаційні ставки, ставки на пролікований випадок та ін. Закон набере чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, а уряд у місячний строк має затвердити положення про Національну службу здоров’я,  ухвалити нормативно-правові акти, що випливають із цього закону та ін. Передбачається, що до 31 грудня 2017 року дія закону поширюватиметься виключно на первинний рівень  на фінансування медпослуг та ліків, визначених переліком, а повністю система запрацює у 2019 р.
Ключовими рішеннями засідання Уряду є внесення змін до низки постанов, які врегулюють проблему доступності ліків. Ці зміни дозволять оновити Нацперелік основних лікарських засобів у відповідність до останньої актуальної версії Примірного переліку ВООЗ та запровадити реімбурсацію ліків.
Нагадаємо, Нацперелік було запроваджено в Україні в 2009 р., він містив 215 міжнародних непатентованих назв і з того часу жодного разу не змінювався. На сьогодні цей документ вже не відповідає потребам національної системи охорони здоров’я, чинному законодавству та світовим стандартам.
Постановою визначається, що ліки, внесені до Нацпереліку  повністю або частково закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Втім,  така вимога не буде розповсюджуватись на закупівлі лікарських засобів спеціалізованими міжнародними організаціями. Також Проектом постанови передбачено, що за умови закупівлі 100% обсягу потреби необхідної кількості ліків, включених до Нацпереліку, замовники зможуть закуповувати лікарські засоби, що зареєстровані в Україні та не включені до такого переліку. При цьому перевага надаватиметься лікам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
Відшкодування вартості ліків, які громадяни будуть отримувати за рахунок держбюджету, врегульовано постановою «Про забезпечення доступності лікарських засобів». Йдеться прозапровадження механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі ж препарати у затверджених референтних країнах. Разом з тим не виключається можливість перебування на ринку, в тому числі в роздрібній мережі, лікарських засобів, вартість яких перевищуватиме встановлений рівень, вартість яких не буде відшкодовуватись з державного та місцевих бюджетів.
Кабінет Міністрів України також розробив проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на первинну медичну допомогу». Його метою є приведення статей, що визначають розмежування видатків між бюджетами, у відповідність до нової моделі фінансування первинної медичної допомоги та системи громадського здоров’я. Пропоновані зміни дозволять розширити спектр видатків, які можуть фінансуватись з держбюджету, включивши до нього нову програму фінансування послуг первинної допомоги уповноваженим центральним органом виконавчої влади, державні програми громадського здоров’я та заходи подолання загроз та наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть мати негативний вплив на здоров’я населення (епідемії, спалахи інфекційні хвороби тощо).
Зміни закладають підґрунтя для формування регіональної мережі закладів громадського здоров’я та  формування здорового способу життя. Важливою пропонованою зміною також є створення можливості для місцевих органів влади здійснювати видатки на формування місцевих програм та розвиток закладів охорони здоров’я, що перебувають у їхній власності, навіть якщо поточні видатки на реалізацію заходів здійснюються з Державного бюджету України. Крім того, місцеві бюджети отримають можливість залучати комунальні медичні заклади для виконання місцевих програм громадського здоров’я  з місцевого бюджету, навіть якщо ці заклади отримують фінансування з держбюджету на надання первинної допомоги в рамках гарантованого пакету.
До парламенту Кабінет Міністрів України подає також зміни до основ законодавства України про охорону здоров’я  (зміни до ст.ст. 3, 8 та 351), що створить умови для реалізації нової моделі фінансування медичних послуг на первинному рівні та  надасть  можливість громадам утворити власну мережу закладів первинної допомоги. Це розширить коло суб’єктів надання первинної допомоги, в тому числі включить до нього надавачів первинної медичної допомоги усіх форм власності.
Враховуючи, що українське законодавство гостро потребує врегулювання проблеми надання медичної допомоги учасникам АТО, Уряд підготував проект закону «Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення». Проект передбачає  повну оплату за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування медичних послуг і лікарських засобів, передбачених деталізованим описом, які необхідні для лікування поранень, контузій або каліцтв, отриманих учасниками АТО, а також для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО чи перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення. Законопроект подається у пакеті з основним законопроектом «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», який врегульовує поняття гарантованого пакету медичної допомоги, деталізованого опису, тарифу, повноваження Національної служби здоров'я України тощо. Відповідно законопроект вступить у силу лише після ухвалення та набрання чинності закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)