15 / Липень, 2021
14 липня Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» (№ 4298).
Законопроєкт передбачає нову редакцію Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та порядок здійснення нагляду місцевих держадміністрацій  (МДА) за актами органів місцевого самоврядування.
Позиція Асоціації міст України щодо законопроєкту була сформована у рішенні Правління АМУ від 22 квітня 2021 року. Розгляду питання передували декілька засідань робочої групи та засідання підкомітету.
Під час доопрацювання законопроєкту було враховано значну частину пропозицій АМУ, спрямованих на усунення умов для зловживання МДА своїми новими повноваженнями:
передбачено однорічний перехідний період для розмежування сфер компетенції МДА та ОМС (усунення дублювань та завершення децентралізації повноважень);
лише голова МДА може вчиняти найважливіші наглядові функції щодо нагляду за ОМС (надсилання вимоги, подання позовів);
порядок нагляду регулюватиметься лише законом, відповідні повноваження Кабінету Міністрів України було виключено;
конкретизовано норму, що виключає дублювання наглядових повноважень МДА з такими повноваженнями інших органів державної влади;
виключено норми про негайне виконання судових рішень після задоволення позову МДА у першій інстанції;
для набуття головою МДА повноважень сторони процесу передбачено обов'язкове підтвердження таких обставин: належність оскаржуваного акта до встановленого переліку, відсутність таких повноважень у інших органів державної влади, оскарження може стосуватися лише акта ОМС і лише на відповідність Конституції та законам України, дотримання 30 денного строку на вжиття заходів та наявність досудового заходу – направлення вимоги про усунення порушень.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)