04 / Жовтень, 2019
3 жовтня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (був зареєстрований за №1055-1 від 06.09.2019 року). Ааналітичний центр АМУ проаналізував цей Закон. Окрім того, до його ухвалення, АМУ надсилала свої пропозиції до законопроекту №1055-1 у Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку із застереженнями та можливими ризиками невідповідності діючим нормам Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і іншим нормативно-правовим актам (лист АМУ), які був врахований частково (детальніше - читайте нижче у цій новині).
Мета прийняття Закону України «Про оренду державного та комунального майна»: підвищення ефективності орендних відносин, спрощення та осучаснення процедури оренди державного та комунального майна, яка не оновлювалась ще з 1992 року.
Також, важливим завданням стояло забезпечити конкурентоспроможность державного та комунального майна у відносинах оренди та спрямований на пожвавлення економічного розвитку процесів, залучення додаткових інвестицій, посилення захисту прав орендарів.
Новим Законом впроваджуються принципово нові механізми передачі майна орендарю шляхом використання електронних сервісів, проведення електронного аукціону. Встановлюються засоби запобігання зловживання при передачі такого  майна в оренду.
Асоціація міст України звертає увагу:
Законом передбачається утворення двох Переліків:
  • “Перелік першого типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні);
  • “Перелік другого типу” (Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).
Законом визначено ключові етапи процедури передачі в оренду зазначеного майна, що забезпечуватимуть прозорість, конкурентність та максимальну економічну вигоду місцевим органам влади від надання свого майна в оренду, такі як:
1) прийняття рішення щодо можливості передачі майна в оренду;
2) внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи;
3) прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із Переліків;
4) опублікування інформації про потенційний об'єкт оренди, відносно якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в електронній торговій системі;
4) розміщення в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду;
5) проведення аукціону на право оренди майна або передача об'єкта в оренду без проведення аукціону, укладання та публікація в електронній торговій системі договору оренди.
Законом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.
Документом визначається, що порядок функціонування електронної торгової системи, передачі майна в оренду, подання заяв, проведення аукціонів, розмір, порядок сплати та повернення гарантійних та реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), підписання та опублікування протоколу, договору за результатами аукціону затверджуються Кабінетом Міністрів України. Отже, необхідно прийняти нові підзаконні акти.
Законом конкретизується, що аукціон проводиться за наявності заяв на участь в аукціоні не менше, ніж від двох учасників та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону.
Для участі в аукціоні потенційний орендар подає заяву на участь в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в електронній торговій системі, встановленої адміністратором. В той же час, порядок подання заяв на участь в аукціоні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між орендодавцем та оператором електронного майданчика.
Типовий договір між орендодавцем та оператором електронного майданчику затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності (Фонд державного майна України).
Асоціація міст України відзначає, що протокол про результати аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. В той же час, відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.
Вказаним Законом також врегульовуюється порядок передачі в оренду майна без проведення аукціону та закріплюється суб'єктний склад та підстави для такої передачі майна в оренду без аукціону.
Додатково, Законом пропонується спростити порядок формування та укладення договору про оренду майна, укладаючи його у типовій формі, що затверджується Кабінетом Міністрів України (державна власність) або представницьким органом місцевого самоврядування (комунальна власність).
Договір оренди може відрізнятися від типового договору оренди, якщо об'єкт оренди передається в оренду із додатковими умовами. Рішенням Кабінету Міністрів України або представницьким органом місцевого самоврядування - для відповідного комунального майна можуть бути передбачені особливості формування договору оренди майна, що передається в оренду із додатковими умовами.   
Законом визначаються відносини суборенди зазначеного майна і контролю за використанням такого майна, переданого в оренду.
Звертаємо увагу, що прийнятим Законом у разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта, включеного до Переліку другого типу, від осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір оренди укладається для комунального майна - з особою, визначеною за рішенням представницького органу місцевого самоврядування відповідно до Порядку передачі майна в оренду. Тобто, органам місцевого самоврядування необхідно найближчим часом переглянути свої діючі порядки та привести їх у відповідність до таких норм.
Передача в оренду майна без проведення аукціону також здійснюється виключно в електронних торгових системах. Тут теж потрібно буде обирати такі системи, де будуть в обов’язковому порядку публікуватись укладені договори.
Як зазначалося вище, АМУ надсилала пропозиції до профільного Комітету із застереженнями та можливими ризиками невідповідності діючим нормам Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і іншим нормативно-правовим актам (лист АМУ), які частково враховано парламенто.
АМУ вважає, що цей Закон потребував обговорення з органами місцевого самоврядування та розробки механізмів правового регулювання на місцях. За результатами прийняття такого важливого документу виникає потреба у розробці низки підзаконних актів та роз’яснень, зокрема:
  • порядку передачі майна в оренду;
  • визначення випадків повернення реєстраційного внеску;
  • визначення переліків соціально важливих послуг населенню;
  • встановлення порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди і інше.
У зв’язку з цим варто наголосити, що Верховна Рада України, здійснюючи свої повноваження щодо реалізації прав територіальних громад в особі органів місцевого самоврядування як розпорядників комунального майна, зобов’язана дотримуватись і чітко встановлювати у нормативних  документах правила здійснення таких повноважень, а не обмежувати їх.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)