07 / Грудень, 2016
6 грудня Верховна Рада прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"  (№5131).
Законопроектом пропонується унормувати питання, що врегульовують відносини між державним та місцевими бюджетами і передбачають уточнення напрямів використання освітньої і медичної субвенції, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, та переліку видатків, які передбачається передати на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів, а також ряд інших положень, необхідних для прийняття проекту державного бюджету на 2017 рік.
Проектом, зокрема, пропонується:
 • віднести до видатків державного бюджету видатки на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • передбачати формування державного фонду регіонального розвитку як у загальному, так і у спеціальному фонді державного бюджету;
 • унормувати передачу фінансового забезпечення видаткових повноважень з місцевих бюджетів на: утримання загальноосвітніх навчальних закладів (крім видатків на  оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників,  які будуть здійснюватися за рахунок освітньої субвенції); оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності (з обласних бюджетів, бюджетів міст – обласних центрів та бюджету м. Києва); оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я; оплату видатків на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 • продовжити на 2017 рік дію норми щодо надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення;
 • відтермінувати до 01.01.2018 набрання чинності норми щодо передачі видаткових повноважень до місцевих бюджетів фінансового забезпечення підготовки фахівців у державних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації з метою завершення реформування мережі таких закладів;
 • уточнити граничний термін затвердження місцевих бюджетів;
 • визначити порядок перерозподілу видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в системі Державної судової адміністрації України;
 • встановити виключення в частині незастосування вимоги частини другої статті 18 Кодексу щодо граничної величини відношення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП у випадках проведення в Україні Антитерористичної операції, введення воєнного стану або надзвичайного стану;
 • тимчасово встановити, що Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації погоджують подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;
 • уточнити перелік положень законодавчих актів, які застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • унормувати право Міністерства фінансів України отримувати безоплатно інформацію, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування при реалізації повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат;
 • врегулювати питання застосування особливостей формування бюджетів об’єднаних територіальних громад до бюджетів громад, у яких перші місцеві вибори відбудуться у грудні 2016 р. та до 1 травня 2017 року.
Нагадаємо, законопроект було подано Урядом у пакеті разом з проектом Держбюджету на 2017 рік.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)