07 / Березень, 2022
Міністерство освіти і науки України опублікувало роз'яснення про оплату праці працівників закладів освіти під час воєнного стану й ведення воєнних дій в Україні.
В ньому зазначено, що  для убезпечення всіх учасників освітнього процесу під час воєнного стану МОН рекомендувало оголосити канікули щонайменше на два тижні. 
У подальшому освітній процес буде залежати від безпекової ситуації в країні. 
Також МОН зазначило, що у випадках, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, оплата здійснюється  в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю. 
Крім того, МОН та Профспілка, відповідно до Галузевої угоди, рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити:
оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини в розмірі середньої її заробітної плати;
оплату праці освітян, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства;
збереження заробітної плати на період оголошеного карантину і здійснення освітнього процесу у дистанційному режимі, оплати праці за фактично виконаний ними обсяг навчального навантаження.
В доповнення до зазначеного АМУ нагадує, що:
- за ініціативою працівника йому  можна надати щорічну,  соціальну відпустку, або відпустку без збереження заробітної плати.
- у разі нез’ясованих причин відсутності працівника, його табелюють за кодом «НЗ», оплата працівникові за цей час не здійснюється.
Більше роз'яснень про оплату праці під час воєнного стану на офіційному сайті Держпраці.
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)