03 / Лютий, 2021
27 січня 2021р. Верховна Рада України прийняла за основу із скороченням строків підготовки до другого читання проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок» №4086 від 14.09.2020.
Асоціація міст України проаналізувала цей проєкт Закону та надала свої зауваження і пропозиції, які просить врахувати під час підготовки документу до другого читання.
Так, законопроєктом передбачається, що у разі порушення строків передачі технічної документації на багатоквартирний будинок до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті попередній балансоутримувач та/або управитель, голова правління ОСББ, повноваження якого припинилися, посадові особи попереднього управителя, замовника будівництва, власника будинку. Перелік технічної документації, який підлягає передачі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. На сьогодні такий перелік документації визначений наказом Мінрегіону від 17.07.2018 № 176 «Про затвердження Переліку технічної документації на багатоквартирний будинок».
Згідно переліку передачі співвласникам підлягає наступна технічна документація: технічний паспорт на багатоквартирний будинок; паспорт об’єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва; енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем; проектна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем; документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; технічна документація обладнання котелень; технічна документація на ліфти; план земельної ділянки; акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок; паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.
Необхідно відзначити, що переважна більшість з наявних 180 тисяч багатоквартирних будинків були збудовані у радянський період. Таким чином, частина передбаченої переліком документації по таких будинках на сьогодні втрачена або не виготовлялася взагалі. Відновлення необхідної документації, у разі її втрати, потребує значних фінансових ресурсів, а у окремих випадках є неможливою. Водночас балансоутримувачами (або попередніми балансоутримувачами) таких будинків зазвичай є комунальні підприємства, у яких відсутні джерела коштів для виготовлення (відновлення) необхідної документації. За таких умов ухвалення законопроєкту у запропонованій редакції призведе лише до безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності комунальних підприємств та їх посадових осіб. У свою чергу обов’язок сплати значних штрафних санкцій лише погіршить фінансовий стан таких підприємств та не сприятиме вирішенню проблеми своєчасної передачі технічної документації співвласникам.
Асоціація міст України підтримує необхідність встановлення відповідальності за порушення строків передачі технічної документації на багатоквартирний будинок. Однак звертає увагу на недоліки законопроєкту і пропонує під час його доопрацювання до другого читання передбачити можливість притягнення до адміністративної відповідальності попередніх балансоутримувачів - комунальних підприємств, а також їх посадових осіб, лише у випадку порушення строків передачі наявної у них технічної документації.
 
 
 
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)