02 / Січень, 2019

Кабінет Міністрів України затвердив своїм рішенням 27 грудня 2018 р. № 1059-р склад госпітального округу Харківської області. До складу госпітального округу увійшли всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, розміщені на території. Асоціацією міст України було погоджено це рішення з урахуванням позиції регіонального віддіення.

На разі в Україні створено  88 госпітальних округів в 23 областях.

Госпітальні округи створюються відповідно до постанови КМУ від 30.11.2016 №932 та наказу МОЗ України від 20.02.2017 №165 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я від 18.12.2017№1621). Інколи органам місцевого самоврядування та органам місцевої влади доводилося  переконувати МОЗ України у своєму баченні на потребу територіальних громад створити саме таку кількість госпітальних округів. Це пов’язано з тим, що критерії визначення складу та меж госпітального округу не враховують усіх особливостей кожної території. 

Нагальність визначення подальшої  ролі закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу в регіоні потребує наступного кроку – створення Госпітальної ради, членами якої є представники міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад, делеговані для роботи у складі Госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад. Члени Госпітальної ради План розвитку госпітального округу на період від трьох до п’яти років за підтримки органів місцевої влади та місцевого самоврядування, що є учасниками госпітального округу, який затверджується рішенням місцевих рад. План розвитку госпітального округу госпітального округу є програмним документом для оптимізації мережі закладів охорони здоров’я в регіоні.

Структурні та функціональні перетворення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу відбуваються одночасно зі змінами фінансування. Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженою розпорядженням КМУ 30.11.2016 №1013-р передбачено, що вторинна (спеціалізована) медична допомога на підготовчому етапі фінансуюється з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів ОТГ, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та обласних бюджетів із підготовкою до запровадження оплати постачальникам на договірній основі за методом розподілу на діагностично-споріднені групи.

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено, що протягом 2018-2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги крім первинної, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Для пілоту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у 2019 році обрано Полтавську область і державним бюджетом виділено майже 967 мільйонів гривень та для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги - 2 млрд гривень.

Продовжуватиметься перетворення на комунальні неприбуткові підприємства закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу. Та й очевидно, що для подальшої оптимізації мережі закладів охорони здоров’я органам місцевого самоврядування необхідно обов’язково ураховувати: демографічну ситуацію у тому числі вікової структури населення; показники та структуру захворюваності та інвалідності; географічні особливості та маршрутів пацієнтів; потребу населення у тих чи інших ліжках та можливості адміністративної території (щільність населення, стан доріг, мережу та можливості закладів охорони здоров’я).

Асоціація міст України  продовжуватиме захищати та відстоювати інтереси органів місцевого самоврядування.

Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)